W maju 2018 roku parlament uchwalił jednogłośnie ustawę podwyższającą rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 zł brutto (Dz.U. 2018 poz. 933). W efekcie renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 września 2018 r., ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 roku. Oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana we wrześniu z dodatkowym trzymiesięcznym wyrównaniem. Dla osoby, która miała wypłacaną rentę w czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku, wyrównanie wyniesie 494,31 zł brutto. Oznacza to, że łączna wysokość renty socjalnej do wypłacenia we wrześniu wyniesie 1524,11 zł brutto.

 

Zakład podwyższy wypłacane renty socjalne z urzędu. Nie trzeba, więc składać w tej sprawie żadnych wniosków. Podwyżka obejmuje także wyrównanie od czerwca a pieniądze trafią na konta naszych klientów najpóźniej do 30 września – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną pobiera 280,1 tys. osób (stan na czerwiec br.). Renty socjalne są finansowane w całości z budżetu państwa. Podwyższenie renty socjalnej będzie kosztowało budżet w 2018 r. dodatkowe 315 mln zł, w kolejnych latach 540 mln zł rocznie.

 

Renta rodzinna zablokuje podwyżkę renty socjalnej

Nie wszystkie osoby pobierające rentę socjalną odczują podwyżkę. Osoby pobierające rentę rodzinną w większości przypadków nie zobaczą grosza podwyżki, a wszystko przez limit – w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i socjalnej, rentę socjalną obniża się się tak, aby wysokość obu świadczeń nie przekraczała 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – obecnie 2059,60 zł brutto.