Od 2019 roku miasto Kraków chce wprowadzić 500 zł miesięcznego dodatku dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie, radni zajmą się nim najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Miasta jeszcze w listopadzie 2018 roku.

 

500 zł dodatku dla opiekuna to przedwyborcza obietnica prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego. Grupa, do której należą opiekunowie osób niepełnosprawnych, jest szczególnie potrzebująca ze względu na to, że nie tylko boryka się z chorobą osób im najbliższych, lecz często także z trudną sytuacją finansową – mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. – Wielu z nich zmuszonych jest do rezygnacji z pracy zawodowej w celu całodobowej opieki nad chorym członkiem rodziny. Wprowadzeniem świadczenia chcemy w realny sposób ich wesprzeć, a co za tym idzie, poprawić funkcjonowanie ich gospodarstwa domowego.

 

Gdyby takie świadczenie zostało wprowadzone miasto Kraków byłoby pierwszym, który wprowadzi takie rozwiązanie. Urząd miasta szacuje, że nowe świadczenie otrzymałoby ok. 500, a koszt dla miasta to 2,5 mln zł rocznie.

 

Świadczenie dostaniesz z urzędu

Uprawnieni do otrzymania dodatku opiekuńczego będą opiekunowie osób niepełnosprawnych korzystający wyłącznie z pomocy w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Jego przyznanie wszczynane będzie z urzędu, dzięki czemu nie będzie konieczności składania odrębnych wniosków ani dodatkowej dokumentacji. Urząd Miasta będzie weryfikował wydawane decyzje na podstawie zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, dzięki czemu proces ten będzie znacznie uproszczony.

 

Diabeł tkwi w szczegółach

Z jednej strony 500 zł dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej to dużo, a z drugiej strony wszystko zależy od szczegółów. Jeśli takie dodatkowe świadczenie nie będzie wliczane do dochodu to byłaby to realna i konkretna pomoc. Ale jeśli okaże się, że owe 500 zł jest wliczane do dochodu to może to być wilcza przysługa w momencie, kiedy opiekun lub niepełnosprawny będą starać się o inną pomoc lub już z takiej pomocy korzystają – np. w formie usług opiekuńczych, dopłaty do czynszu itd.