Urząd Miasta Torunia planuje wprowadzenie miejskiego programu pomocy niepełnosprawnym, który zakłada m.in. wypłatę dla niepełnosprawnego dziecka 100 zł dodatku od kwietnia 2019 roku. Wypłaty jednak zostaną uruchomione dopiero po przyjęciu przez radę miasta uchwały dotyczącej tego programu – pisze portal tylkotorun.pl.

 

Miejski program wsparcia niepełnosprawnych dzieci to jeden z wyborczych postulatów prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Obecnie wiele kwestii jest otwartych np. kryterium dochodowe i wielkość wsparcia. Wszystko ma być zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

 

Szacowana liczba dzieci ok. 1,1 tys. objętych wsparciem to ok. 1100. To dane z centrum świadczeń rodzinnych, które wypłaca opiekunom tych dzieci świadczenia pielęgnacyjne i dane z miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydaje orzeczenia o niepełnosprawności. Łączny szacowany koszt dla miasta to 1,32 mln zł.

 

Ponadto trwają prace nad wprowadzeniem karty rencisty i osoby niepełnosprawnej na wzór funkcjonującej już z powodzeniem Toruńskiej Karty Seniora. Dzięki takiej karcie osoba niepełnosprawna częściej będzie brała udział w życiu społecznym miasta, a także będzie mogła kupić okresowe bilety komunikacji miejskiej ze zniżką.

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem zasad wprowadzenia karty i warunków technicznych m.in. stworzenie oprogramowania do wydruku kart, opracowanie wzoru graficznego karty. Ponadto miasto szuka partnerów, którzy byliby chętni udzielać zniżek posiadaczom karty rencisty.

 

Toruń obiecuje niepełnosprawnym dużo więcej

 

Komitet wyborczy prezydenta Torunia Michała Zaleskiego przedstawił swój program wyborczy na kadencję 2018-2023, z którego wynika, że miasto zamierza w jeszcze większym stopniu pomóc niepełnosprawnym mieszkańcom.

 

Wśród propozycji znalazły się zapewnienie opieki i wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w formie min. 3,5 tys. godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz realizacja programu teleopieki, pozwalającego monitorować stan zdrowia osób starszych przebywających w swoich domach.

 

Miasto chce również ułatwić transport niepełnosprawnych zwiększając liczbę pojazdów, wydłużając godziny jego funkcjonowania i dostosowując sposób zamawiania busów do rzeczywistych potrzeb pasażerów. 

 

Ponadto w ciągu najbliższych pięciu miasto zbuduje dwa nowe baseny rehabilitacyjne przy szkołach, a na zakończenie kadencji miejskie obiekty publiczne będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.