Świadczenie pielęgnacyjne zostanie zwaloryzowane 1 stycznia 2019 roku. Kwota świadczenia uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

Zgodnie z przyjętym w przepisach sposobem waloryzowania kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, a dokładnie art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952) - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest zwiększana o wskaźnik waloryzacji, którym jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Minimalna płaca w 2019 r. ma wzrosnąć o 7,14 procent (z 2100 zł w 2018 r. do 2250 zł w 2019 r.), wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2018 r. wynosi zaś 1477 zł. Otrzymaną kwotę 1582,4578 zł należy zaokrąglić do pełnych złotych, co daje nam 1583 zł. Tyle właśnie będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2019 r. (M.P. 2018 poz. 1099).