Od 1 stycznia 2019 roku w Polsce zacznie obowiązywać danina solidarnościowa, która ma pomóc osobom niepełnosprawnym. Ustawa wdrażająca ten podatek została już podpisana przez prezydenta.

 

14 listopada 2018 roku prezydent podpisał ustawę, która zakłada utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWOP), którego zadaniem będzie wspieranie osób niepełnosprawnych. W ramach funduszu wspierane będą nowe zadania i nowe formy wsparcia.

 

Fundusz zasilać mają dwa źródła: – obowiązkowe składki na SFWOP, które mają stanowić 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy; – danina solidarnościowa.

 

Nowy podatek zostanie wprowadzony bezpośrednio do ustawy o podatku dochodowym PIT. Ustawa przewiduje, że danina będzie dotyczyć osób fizycznych oraz nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów, podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 1, 9 i 9a ,art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o PIT, pomniejszych o możliwe odliczenia związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne i kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy. Zobowiązani podatnicy będą musieli składać deklaracje o wysokości daniny solidarnościowej – do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. W tym czasie powinni też zapłacić daninę.

 

Budżet nowego Funduszu będzie wynosił ok. 2 mld zł rocznie.

Z ustawą można się zapoznać pod tym linkiem [PDF].