Minister Inwestycji i Rozwoju podpisał 20 grudnia 2018 roku zarządzenie powołujące do życia Radę Dostępności. Rada będzie wspierać go w realizacji Programu Dostępność Plus.

 

Czym zajmie się rada? Będzie przede wszystkim:

- opiniować i wskazywać kierunki zmian w prawie na rzecz dostępności,

- rekomendować najlepsze rozwiązania dla poprawy dostępności różnych miejsc w przestrzeni publicznej, na przykład parków, budynków administracji, publicznych serwisów internetowych,

- przygotowywać system certyfikacji (na mocy ustawy o dostępności wiele instytucji publicznych będzie musiało mieć certyfikaty dostępności) i akredytacji podmiotów działających na rzecz dostępności (przyznawaniem certyfikatów dostępności zajmą się organizacje pozarządowe akredytowane przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

 

„Inspiracją do powołania Rady Dostępności była amerykańska Access Board, która wypracowuje najlepsze rozwiązania na rzecz dostępności w różnych obszarach – służbie zdrowia, szkołach, urzędach, hotelach i wielu innych” - wyjaśnił minister Jerzy Kwieciński.

 

W skład rady wejdzie maksymalnie 50 członków. Znajdą się w niej przedstawiciele rządu i eksperci od dostępności. „Zaprosimy do współpracy ekspertów od polityk publicznych oraz reprezentantów środowisk osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Planujemy powołać pierwszych członków już w styczniu” – zapowiedział minister.

 

Członków rady będzie powoływał Minister Inwestycji i Rozwoju, ale o wskazanie kandydatów będzie mógł poprosić inne organizacje, między innymi Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajową Radę Konsultacyjną do spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

„Chcemy też, by pracowali z nami także przedsiębiorcy. W drugim kwartale 2019 roku będziemy uruchamiać konkursy, w których będzie można starać się o dofinansowanie na inwestycje w dostępne produkty i usługi” – powiedział Kwieciński.

 

Rada będzie spotykać się co najmniej dwa razy w roku. Podstawą do jej działania jest w tej chwili zarządzenie ministra, ale w skierowanym dzisiaj do konsultacji i uzgodnień projekcie ustawy o dostępności są przepisy dotyczące działania rady. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy Rada Dostępności będzie umocowana ustawowo.