Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podpisał 21 stycznia 2019 roku zarządzenie wprowadzające standardy architektoniczne, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym, a także powołał biuro „Wrocław bez barier”.

 

Dokument „Wrocławskie standardy dostępności przestrzeni miejskich” to ponad 120-stronicowa praca, która jest zbiorem wytycznych i wskazań, jak tworzyć przestrzenie miejskie „bez barier” dla osób niepełnosprawnych, ale i starszych. Wskazuje on gotowe rozwiązania techniczne i paramenty dla inwestycji i przestrzeni, które powstają we Wrocławiu. Dokument adresowany jest do architektów, planistów, urzędników realizujących inwestycje publiczne, czy zarządców osiedli. Księgę standardów przygotowała Fundacja „Polska Bez Barier”.

 

Wraz z dokumentem uruchomiono biuro „Wrocław bez barier” do zadań którego należy:
- koordynowanie realizacji założeń wynikających z Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”,
- monitoring wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
- koordynowanie i monitoring wdrażania „Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich”,
- organizacja spotkań i współpraca z Wrocławską Społeczną Radą Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych,
- współpraca, wymiana doświadczeń i wypracowywanie rekomendacji w zakresie wdrażania rozwiązań aktywizujących osoby niepełnosprawne (we współpracy z przedstawicielami rządu, parlamentu, samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych).

 

Dzięki powstaniu tego biura lepiej skoordynujemy wsparcie udzielane przez instytucje miejskie oraz lepiej zaadresujemy działania do bardzo konkretnych osób – mówi Jacek Sutryk. Obecnie biuro nie ma jeszcze siedziby, ale obiekt ma być wzorcowy i w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.


Prezydent Sutryk dodał również, że jeśli będziemy budować i remontować z myślą o osobach niepełnosprawnych, skorzystają z tego także rodziny z dziećmi czy seniorzy. „Wrocław bez barier” to zobowiązanie i proces. Nie zaczęliśmy działać wczoraj i nie skończymy jutro.


Wrocław jest szóstym miastem w Polsce – po Gdyni, Warszawie, Łodzi, Koninie i Poznaniu – które wprowadza taki dokument.