Na skutek kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki, Sopot ma zwrócić do budżetu państwa ponad 800 tys. zł po kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Chodzi o okres od listopada 2014 roku do 11 maja 2018 roku. Sprawa dotyczy 40 opiekunów. Miasto nie zgadza się z takimi ustaleniami – podało radio ZET.

 

Zdaniem MOPS w Sopocie, że wypłacanie 1583 zł świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych - bez względu na to kiedy powstała niepełnosprawność i czy miało to miejsce po ukończeniu przez ich podopiecznych 18. roku życia lub 25. roku życia, w przypadku nauki w szkole, jest realizacją wyroku TK z 21 października 2014 roku. TK wskazał wówczas, że różnicowanie takich osób jest sprzeczne z konstytucją.

 

Wyrok ten nie spowodował jednak do tej pory zmian w prawie w tej kwestii - stąd wnioski z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego, że należy stosować obowiązujące nadal przepisy prawa w tym zakresie. Zespół kontrolny z Urzędu Wojewódzkiego uznał interpretację obecnej sytuacji przez MOPS w Sopocie za nieuprawnioną, a przyznawanie i wypłacanie świadczenie w takiej wysokości opiekunom tych osób za niezasadne.

 

Kwota nienależnie wypłaconych środków, zdaniem urzędników wojewody, to ponad 846 tys. zł. W zaleceniach i wnioskach zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wojewody wskazano wpłacenie powyższej kwoty na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wraz z należnymi odsetkami. Termin realizacji zalecenia określony w dokumencie to 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

 

To ministerstwo rodziny zleciło kontrolę w MOPS Sopot, wynik był do przewidzenia

Otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne od Wojewody Pomorskiego, w którym negatywnie oceniono sposób ustalania prawa do świadczeń pielęgnacyjnych przyjęty przez nasz Ośrodek. Taka ocena była do przewidzenia, ponieważ kontrola była przeprowadzana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które już wcześniej jednoznacznie sygnalizowało swoje zdanie na ten temat, powiedziała Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w oświadczeniu przesłanym do radia Gdańsk.

 

Respektujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nie zmieniamy naszego stanowiska i będziemy dalej wypłacać świadczenie zgodnie z prawem, czyli przestrzegając wyroku Trybunału - zapowiada na antenie TVN Andrzej Czekaj, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Stanowisko takie reprezentuje również Rzecznik Praw Obywatelskich a także potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych w całej Polsce, do których odwołują się opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

MOPS Sopot – my pomagamy niepełnosprawnym

Realizujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 21 października 2014 r. i dotyczy równego traktowania opiekunów osób niepełnosprawnych. W szczególe wyrok ten uznaje art. 17 pkt 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych za niekonstytucyjny, co jest równoznaczne z jego uchyleniem. Respektując wyrok TK oraz mając na uwadze dobro i godność osób niepełnosprawnych, wymagających stałego wsparcia, MOPS w Sopocie podjął decyzję o wypłacaniu świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

RPO murem za realizacją wyroku

Również biuro rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) stoi murem za MOPS Sopot. Zastępca RPO Stanisław Trociuk w piśmie do minister rodziny Elżbiety Rafalskiej piszę, że „ Trybunał Konstytucyjny w końcowej części uzasadnienia wyroku podniósł, że poprawienie stanu prawnego w tym zakresie należy wyłącznie do ustawodawcy, który - biorąc pod uwagę skutki społeczne rozstrzygnięć podejmowanych w badanej materii - powinien tego dokonać bez zbędnej zwłoki (…) brak takiej reakcji ustawodawcy w demokratycznym państwie prawa nie może prowadzić do opóźnienia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności do przyjęcia, że wykonanie wyroku należy wyłącznie do ustawodawcy i do czasu zmiany stanu prawnego w tym zakresie obowiązuje niezmieniony stan prawny, uznany przecież przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją”.