W Krakowie rusza wypłata nowego świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Do ich kieszeni z budżetu miasta co miesiąc będzie wpływać dodatkowe 500 złotych. Urząd miasta szacuje, że takich opiekunów na ich terenie jest 400 - 500 osób.

 

13 lutego 2019 roku Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła uchwałę, że z początkiem marca 2019 roku miasto Kraków będzie wypłacać opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, tzw. dodatek opiekuńczy w kwocie 500 zł miesięcznie. Do otrzymywania dodatku opiekuńczego uprawnieni będą w opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, korzystający z pomocy w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

 

Aby otrzymać świadczenie nie trzeba nic robić. Procedura przyznania dodatku wszczynana będzie z urzędu, dzięki czemu nie będzie konieczności składania odrębnych wniosków ani dodatkowej dokumentacji. Urząd Miasta Krakowa będzie wydawał decyzje przyznające świadczenia na podstawie weryfikacji decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, dzięki czemu proces ten będzie znacznie uproszczony.

 

Dodatek opiekuńczy za styczeń i luty 2019 roku zostanie wypłacony nie później niż do 31 marca 2019 r. Roczny koszt wsparcia ma wynosić 2,5 mln zł.