Na wniosek Fundacji Nowe Spojrzenie Ministerstwo Infrastruktury wydało interpretację ws. ulgi 95-proc. dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Z odpowiedzi wynika, że opiekun, który sam jest uznany za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji, nie może nabyć biletu ze wspomnianą zniżką, pisze portal rynek-kolejowy.pl

 

Osobom niepełnosprawnym przysługują zniżki na zakup biletów kolejowych. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji mają prawo do: 

- 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
- 49% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych. Dla opiekuna towarzyszącego w podróży takiej osobie przysługuje ulga 95%. Z kolei osoby niewidome o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do 51-proc. ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC i 93-proc. ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych, a ich opiekuni – do 95% ulgi.

 

PKP Intercity w ostatnim czasie otrzymuje wiele zapytań dotyczących łącznego przejazdu dwóch osób niewidomych wzajemnie powołujących się na to, że są swoimi przewodnikami i że przysługuje im ulga 95%. Sprawą zainteresowała się Fundacja Nowe Spojrzenie, która poprosiła Ministerstwo Infrastruktury o wydanie interpretacji ws. ulgi 95-proc. dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

 

Niewidomy opiekun nie korzysta ze zniżki

Z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury wynika, że odbywanie podróży środkami publicznego transportu zbiorowego przez dwie osoby niewidome bądź osoby uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych z ulgą 95% w przypadku, gdy deklarują, że się wzajemnie sobą opiekują lub są dla siebie nawzajem przewodnikami jest niezgodne z przepisami ustawy.

 

Fundacja potępia wyłudzanie zniżkowych biletów
Fundacja Nowe Spojrzenie wydała również oświadczenie, w którym pisze, że „z całą stanowczością potępiamy naganne zachowania marginesu osób niepełnosprawnych, które korzystając z niewiedzy i życzliwości osób odpowiedzialnych za sprzedaż i kontrolę biletów wyłudzają przejazdy z nienależną im ulgą. Prosimy przewoźników kolejowych o przykładne karanie takich osób. Jednocześnie pragniemy zwrócić wszystkim uwagę, że zdecydowana większość osób uprawnionych korzysta ze swoich uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do otrzymywania zniżki na bilety, nie jest przywilejem osób niepełnosprawnych, jest formą świadczenia mającego w założeniu rekompensować znacznie gorszy dostęp do usług publicznego transportu zbiorowego, a także brak możliwości nabycia uprawnień do prowadzenia samochodów.”

 

// rynek-kolejowy.pl, 8 marca 2019
// nowespojrzenie.eu, 4 luty 2019