28 marca 2019 roku w Ministerstwie Rodziny obradowała Polska Rada Języka Migowego przyjęła. Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę o utworzeniu listy certyfikowanych tłumaczy języka migowego.

 

"Nie ma jednego środowiska osób niepełnosprawnych, są osoby z różną niepełnosprawnością, z różnymi potrzebami, z różnymi możliwościami funkcjonowania w społeczeństwie. Wśród niepełnosprawnych szczególną rolę odgrywają osoby z problemami słuchu, głusi i głuchoniewidomi. To środowisko, którego potrzeby są często niedostrzegane, tymczasem, by mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie, potrzebują wsparcia" – powiedział podczas briefingu po posiedzeniu Rady wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

 

Jak tłumaczył wiceminister Michałkiewicz jednym z elementów wsparcia jest komunikacja, której zapewnienie wymaga m.in. tłumaczy języka migowego.

 

"Rada skończyła ważny etap swoich prac. Przygotowała i przyjęła uchwałę o stworzeniu listy certyfikowanych tłumaczy języka migowego. Przygotowała także zakres szkoleń dla tych tłumaczy, zasady, na jakich powinna funkcjonować centralna komisja egzaminacyjna, która nadawałaby uprawnienia" – poinformował wiceminister. "Do tej pory nic takiego nie istniało. Mieliśmy próby Polskiego Związku Głuchych, który próbował szkolić i certyfikować przeszkolone osoby, ale nie było systemowych rozwiązań. Dla środowiska osób głuchych to przełom. Dostęp do tłumaczy języka migowego, odpowiednia ich liczba i poziom dają gwarancję, że osoby głuche zaczną funkcjonować w społeczeństwie bez barier, na które dzisiaj się natykają" – powiedział.

 

Polska Rada Języka Migowego to organ doradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do jej zadań należy m.in. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej, upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym, sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych, a także wskazywanie propozycji rozwiązań dotyczących obszaru jej zainteresowania.