9 lipca 2019 roku rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.

 

Podczas konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożeny Borys-Szopy przedstawiono założenia wypłaty dodatku 500 zł. Z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego). Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.

 

Świadczenie, na wniosek osoby uprawnionej, będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Minister Borys-Szopa dodała, że osoby, które posiadają wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające 500 zł.

 

Co tydzień inne założenia
W projekcie z 2 lipca 2019 zakładano, że dodatek ma przysługiwać w różnej wysokości, nie większej niż 500 zł osobom otrzymującym poniżej 1600 zł. Z kolei 9 lipca minister Szopa poinformowała, że każda osoba, która ma dochód do 1100 zł łącznie dostaje całe 500 zł.

 

Minister Szopa podkreśliła, że rząd ma przewidziane środki na poziomie 3 miliardów złotych rocznie na to dodatkowe świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Docelowo planujemy objąć nim ok. 500 tys. osób – wskazała minister, podkreślając że nowe świadczenie jest skierowane do osób po 18. roku życia.

 

Dalej nie wiadomo komu i jak liczyć dochód
W dalszym ciągu nie wiadomo kto dostanie dodatek 500 zł i jak będzie liczony wspomniany dochód 1100 zł, a przecież wypłata tego świadczenia ma rozpocząć się już 1 października 2019.

 

W sumie nawet nie wiadomo czy kwota 1100 zł to brutto czy netto.

 

1100 zł to przecież mniej więcej tyle co renta socjalna, jeśli ktoś pobiera dodatek pielęgnacyjny … to okazuje się, że nie jest uprawniony do dodatku, a przecież każdy rencista socjalny ma dodatek pielęgnacyjny. W ostatecznym rachunku może się okazać, że prawie nikt nie będzie uprawniony do dodatku 500 zł.

 

Inna kwestia to posiadane orzeczenie – minister Borys-Szopa wspomniała, że osoba posiadająca znaczny stopień będzie mogła wystąpić do organu rentowego o wydanie orzeczenia o niesamodzielności. Pytanie czy takie orzeczenie organ wyda z automatu czy będzie trzeba stanąć przed jakąś komisją?

 

Dopóki światła dziennego nie ujrzy ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw, na dziś wiadomo tylko tyle, że ktoś ma dostać 500 zł od 1 października, ale kto i jak liczony będzie dochód takiej osoby nie wiadomo.