1 stycznia 2020 roku ruszy pilotażowo mazowiecka karta dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Dzieci i ich opiekunowie będą mogli liczyć na 100 procent zniżki w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – poinformował w czwartek 10 października 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 

od 1 stycznia ruszy pilotażowo Mazowiecka karta dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Dzieci i ich opiekunowie będą mogli liczyć na 100 proc. zniżkę w pociągach KM i WKD i duże ulgi w mazowieckich instytucjach kultury. Samorząd zamierza zaprosić do katalogu partnerów nie tylko samorządy, ale i mazowieckich przedsiębiorców.

 

Prace nad wprowadzeniem karty rozpoczęły się z inicjatywy rodziców i osób związanych zawodowo z niepełnosprawnymi dziećmi. Karta ma od 2020 r. obejmować preferencjami niepełnosprawne dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz opiekuna. Mazowsze byłoby pierwszym województwem wprowadzającym takie rozwiązanie.

 

– Naszym celem było wypracowanie systemu ulg, ale przede wszystkim stworzenie na Mazowszu jednego systemu, do którego mogą przystąpić nie tylko instytucje samorządu województwa, ale i samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej czyli np. spółdzielnie socjalne – powiedziała członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

 

Obecnie trwają prace nad regulaminem, wzorem karty i katalogiem partnerów. Akces do projektu zgłosiły już instytucje kultury samorządu województwa mazowieckiego – teatry, muzea czy skanseny. Zniżki przez nie oferowane wyniosą od 50 proc.

 

Ulgi dotyczyłyby również środków transportu (w tej chwili – Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej). Do tej pory dzieciom niepełnosprawnym i opiekunowi w KM ustawowo przysługiwała zniżka od 78 proc. Mazowiecka karta pozwoli skorzystać z bezpłatnych przejazdów, czyli 100-procentowej ulgi.

 

Do partnerów karty zapraszane są podmioty ekonomii społecznej – m.in. jadłodajnie, kawiarnie, sklepy i sklepy z rękodziełami.

 

– Zachęcamy również przedsiębiorców, by zaangażowali się w ten projekt. Chodzi przecież o to, by zaktywizować dzieci niepełnosprawne, ułatwić im dostęp do wydarzeń kulturalnych i różnego typu zajęć, ale też ułatwić życie ich rodzinom – zaznaczyła członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

 

Na Mazowszu mieszka około 50 tys. dzieci niepełnosprawnych. Samorząd województwa planuje zabezpieczyć na pilotaż związany z wprowadzeniem Mazowieckiej karty dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem 2 mln zł.

 

// mazovia.pl z 10 października 2019