Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że do tej pory w programu 500 plus dla osób niesamodzielnych wypłacono 38 tys. świadczeń. Tylko połowa została przyznana w pełnej kwocie 500 złotych.

 

Z danych ZUS wynika, że obecnie wpłynęło w sumie prawie 458 tysięcy wniosków o przyznanie świadczenia. Ponad 73 procent wniosków trafiło do ZUS, prawie 27 procent do KRUS. Do tej pory ZUS wydał ponad 100 tysięcy decyzji o przyznaniu świadczenia. Natomiast KRUS prawie 34 tysiące.

 

Kwota świadczeń od 500 zł do … 10 zł

Najwięcej wniosków zostało złożonych przez osoby w wieku 60-74 lat (32 procent) i ponad 75 lat (22 procent). Jedenaście procent wniosków złożyły osoby w wieku 46-59 lat. Prawie 10 procent wniosków pochodziło od osób w wieku 26-35 lat, a ponad 9 procent w wieku 36-45 lat. Około 8 procent wniosków złożyły osoby w wieku 18-25 lat.

 

Ponad połowę, bo 59,34 procent wszystkich wniosków złożyły kobiety, a 40,61 procent mężczyźni. W prawie wszystkich przypadkach (99,94 procent) o świadczenie ubiegają się polscy obywatele.

 

Spośród świadczeń przyznanych przez ZUS - prawie 59 tysięcy zostało lub zostanie wypłaconych w pełnej kwocie 500 złotych. Około 9 tysięcy świadczeń przyznano w kwocie średnio: 449,89 zł, 349,93 zł oraz 252,38 zł. Około 7,5 tysięcy świadczeń zostało przyznanych w kwocie około 151,78 zł, z kolei prawie 5,5 tysiąca w kwocie około 54,96 zł. W 187 przypadkach wypłacono świadczenie do 10 zł.

 

Najczęstszą przyczyną odmowy przyznania prawa do dodatku jest przekroczenie dochodu uprawniającego do świadczenia (81 procent przypadków). Drugim powodem jest brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (18,4 procent przypadków).

 

O świadczenie uzupełniające dowiadywało się ok. 1,6 mln osób.

 

//tvn24bis.pl, radiozet.pl