Warszawa, Katowice, Poznań, Rzeszów, Toruń, Częstochowa i Tarnów, to miasta w których niebawem rozpocznie nadawanie rozgłośnia radiowa Bezpieczna Podróż, której nadawcą będzie Fundacja Emanio Arcus działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Radio będzie emitować programy skierowne nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale również do kierowców i osób wykluczonych społecznie.


– „Uruchomienie radia ma na celu zwrócenie uwagi na to, że niepełnosprawność nabyta najczęściej jest wynikiem wypadków komunikacyjnych.” Chcemy edukować, informować i szerzyć bezpieczne zachowania na drodze” – mówi Małgorzata Trzcińska, prezes Fundacji.


Trzcińska wyjaśniła, że na temat niepełnosprawności usłyszymy w dwóch pasmach – ogólnopolskim i lokalnym. „Ogólnopolskim, bo najważniejsze problemy osób niepełnosprawnych są identyczne wszędzie, a lokalnym, ponieważ radio ma być swoistą platformą, dzięki której lokalne społeczności będą mogły się integrować, pomagać sobie wzajemnie, inicjować lokalne działania na rzecz potrzebujących” – zaznaczyła.


Z kolei Tomasz Parol, prezes rozgłośni, dodaje że docelowo rozgłośnia ma mieć 32 koncesje i będzie działać w 32 miastach w Polsce. Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku pierwsza rozgłosnia ruszy w Warszawie.


Rozgłośnia ma być utrzymywana z datków firm i osób prywatnych, ale główny nurt pomocy finansowej, lokalowej itp. ma pochodzić od samorządów miejscowości, w których uruchamiane będą lokalne oddziały rozgłośni.

 

Radio Bezpieczna Podróż skierowane ma być do wszystkich osób w jakikolwiek sposób wykluczonych ze społeczeństwa: niepełnosprawnych, ale także np. tych, którzy wpadli w pętlę zadłużenia, ofiar wypadków drogowych, a nawet dla ludzi z małą siłą przebicia, czy uzależnionych.


Projekt zakłada równoczesne działania w mediach społecznościowych oraz na portalu internetowym. Fundacja Emanio Arcus prowadzi już portal www.bezpiecznapodroz.org