20 grudnia 2019 roku Sejm przyjął niekorzystną dla niepełnosprawnych nowelizację ustawy o zmianach w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Pieniądze z Funduszu trafią nie tylko do niepełnosprawnych, a przecież taki był pierwotny cel samego Funduszu.

 

Od 1 stycznia 2020 roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie nosił nazwę Fundusz Solidarnościowy i będą z niego finansowane również, m.in. trzynaste emerytury i renty.

 

Podczas prac Senatu zaproponowano poprawki do ustawy, wedle których, wpływy z daniny solidarnościowej zasilającej Fundusz będą przeznaczone tylko na osoby niepełnosprawe (dokładniej rzecz ujmując osoby niesamodzielne i wymagające większego wsparcia). Niestety 19 grudnia 2019 roku sejmowa Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała wspomnianą poprawkę.

 

20 grudnia 2019 roku podczas głosowania w Sejmie, posłowie przyjeli projekt ustawy i tym samym rozszerzono zakres działalności nowego Funduszu Solidarnościowego.


Pozmianach ustawowych, z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.


Ustawa przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego.


Tak oto rząd sprawujący władzę od 2015 roku ponownie oszukał niepełnosprawnych. Pieniądze miały pomóc niesamodzielnym, a będą rozdawane na prawo i lewo, bez ładu i składu. Szkoda :-(

 

Hartwich: jestem waszym sumieniem, okradacie niepełnosprawnych

 

Podczas debaty sejomwej głos zabrała pani Iwona Hartwich, która ostro skrytykowała zachowanie rządu.

"Wczoraj jeszcze państwo dzieliliście się opłatkiem, dziś pozbawiacie osoby niepełnosprawne szansy na odrobinę lepszego życia. Bo czym miał być fundusz solidarnościowy, to ja doskonale wiem, ale państwo również wiedzą, z czego wynikał. Z tych wydarzeń (40 dniowego protestu w Sejmie w 2018 roku) i haniebnych państwa zachowań. Powstał wyłącznie w celu pomocy osobom niepełnosprawnym. To była wasza odpowiedź na nasz protest.

 

- Okradacie dzisiaj osoby niepełnosprawne, szczególnie zwracam się do pana (Jarosława) Kaczyńskiego i pana premiera (Mateusza) Morawieckiego. To jest hańba tego rządu, jeżeli państwo do tego doprowadzicie.


- Jestem waszym wyrzutem sumienia. Wyrzutem sumienia jest mój niepełnosprawny syn, który leżał czterdzieści dni na kafelkach, i tysiące osób z niepełnosprawnościami w Polsce" - mówiła pani Hartwich.

 

MRPiP: na niepełnosprawnych przeznaczamy miliardy złotych
Po wystapieniu pani Hartwich głos zabrała głos zabrała minister rodziny (MRPiPS) Marlena Maląg, która zaznaczyła, że w 2015 roku poprzedni rząd przekazał na rzecz osób niepełnosprawnych 34 miliardy złotych. Dzisiaj dajemy 44 miliardy złotych. To są nowe programy, nowe działania.

 

Pani minister Maląg chyba żyje w alternatywnej rzeczywistości, bo z komunikatu ministerstwa rodziny z 12 lipca 2019 roku wynika, że "W 2018 roku na wsparcie (niepełnosprawnych) przeznaczono ok. 19,5 mld złotych, o ok. 4 mld złotych więcej niż jeszcze cztery lata temu. W 2015 roku wsparcie wyniosło ok. 15,5 mld złotych."


44 miliardy złotych - 19,5 mld zł ... to gdzie brakujące ok. 24 mld zł ???


(aktualizacja 21 grudnia 2019)