Bydgoszcz i Białystok organizują w 2020 roku i latach następnych program usług opieki wytchnieniowej.


Białystok
Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nadal korzystać z usług proponowanych przez Miasto, obejmujących opiekę wytchnieniową. Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie mieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym w latach 2020-2022.

 

Miasto podpisało umowę na prowadzenie mieszkania wytchnieniowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym w latach 2020-2022 ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”. W lokalu o powierzchni 120 m2 będzie mogło jednocześnie przebywać osiem dorosłych osób, których opiekunowie zechcą skorzystać z opieki.

 

W Białymstoku funkcjonują również dwa mieszkania wytchnieniowe finansowane przez Miasto a prowadzone przez Fundację „Oswoić Świat”: dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach umów wieloletnich na lata 2019-2021 Miasto w 2019 r. przeznaczyło na prowadzenie tych dwóch lokali łącznie 260 tys. zł.

 

Osoby, które chcą skorzystać z mieszkań wytchnieniowych mogą zgłaszać się do Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” (tel. 502 484 316) oraz do Fundacji Oswoić Świat (tel. 85 733 38 96).

 

Bydgoszcz
Również Bygoszcz planuje uruchomić w 2020 roku wsparcie opiekuńcze, opiekę wytchnieniową oraz przekazać osobom niepełnosprawnym psy asystujące Obecnie trwa procedura wyłonienia realizatora programu. W lutym 2020 ruszy rekrutacja, w której będą mogły wziąć udział zarówno osoby niesamodzielne, jak i ich opiekunowie.

 

Projekt „Zaopiekowani” będzie realizowany w przez najbliższe 3 lata. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 251 osób niesamodzielnych na terenie miasta Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

W ramach projektu osoby niesamodzielne będą miały świadczone usługi opiekuńcze (200 osób), usługi opiekuńcze w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” (45 osób) oraz usługi asystenckie zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózku inwalidzkim) lub niewidomych/niedowidzących poprzez sfinansowanie im zakupu i szkolenia psa asystującego (6 osób).

 

W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wniosku do rejonowego oddziału MOPS (np. Fordon, Błonie itd.), można to będzie zrobić osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę.