100PLN

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że w związku z podwyżką rent i emerytur wzrośnie również próg dochodowy przy świadczeniu uzupełniającym.

 

Obecnie próg dochodowy przy świadczeniu uzupełniającym, tzw. 500 zł dla niesamodzielnych wynosi 1600 zł. Po waloryzacji renty socjalnej z 1100 zł brutto do 1200 zł brutto od 1 marca 2020 roku osoba pobierająca świadczenie uzupełniającego realnie straciłaby 100 zł.

 

Dlatego też ministerstwo rodziny poinformowało, że próg dochodowy dla świadczenia uzupełniającego wzrośnie z 1600 zł do 1700 zł, ale nie podano konkretnego terminu. Domyślać się można, że podniesienie progu dochodowego nastąpi od 1 marca 2020 roku.

 

Minister Maląg dodała, że celem podwyższenia progu dochodowego jest to, by nikt nie stracił na waloryzacji rent i emerytur. W 2020 roku waloryzacja wynosi 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto.

 

Aktualizacja 9 stycznia 2020

Z rządowej autopoprawki złożonej w Sejmie 8 stycznia wynika, że waloryzacja progu dochodowego ma być od 1 marca 2020 roku. Osoba uprawniona do dodatku i już go pobierająca, nie musi składać żadnego dodatkowego wniosku o podwyżkę progu dochodowego.