no money 2070384 pixabay com

Raport kwartalny Komisji Europejskiej z 26 lutego 2020 r. nt. Polski wskazuje, że nasz kraj nie ma pomysłu na zapewnienie powszechnego, równego dostępu do usług społecznych, pracownicy opieki społecznej nie mają zapewnionych przyzwoitych warunków pracy, a sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nie ulega poprawie. Innymi słowa Polska nie ma żadnej strategii ws. opieki społecznej – pisze portal 300gospodarka.pl

 

Komisja Europejska wytyka polskiemu systemowi opieki społecznej słabość. Na jego nieefektywne działanie ma wskazywać fakt, że największy wzrost odsetka osób żyjących w skrajnej biedzie dotyczy tych gospodarstw domowych, których dochód pochodzi przede wszystkim ze świadczeń społecznych innych niż zasiłki dla niepełnosprawnych i emerytury.

 

Jak czytamy w raporcie KE, w Polsce istnieje także poważny problem z upowszechnieniem zabezpieczenia socjalnego obywateli, albowiem jedynie pracownicy zatrudnieni na odpowiednich formach umów mają zapewniony dostęp do świadczeń emerytalnych i zdrowotnych.

 

Co prawda ostatnimi czasy rząd zwiększa transfery socjalne, ale zaniedbuje ich dostępność i podnoszenie jakości usług socjalnych. Zdaniem Komisji Europejskiej brak jest zatem równego i powszechnego dostępu do zrównoważonych, jakościowych i przystępnych cenowo usług socjalnych, które przynosiłyby mierzalny efekt i byłyby skutecznie finansowane przez państwo.

 

Funkcjonowanie i realny wpływ Centrów Usług Socjalnych jest trudny do przewidzenia, bo w większości finansowanie takich przedsięwzięć odbywa się ze środków unijnych, a pozostawienie w gestii samorządów decyzji dotyczących tego, jakie usługi centra mają oferować, komu i w jakiej cenie spowoduje pogłębienie się i rozdrobnienie w zakresie usług oferowanych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Zdaniem Komisji Europejskiej nie uległa poprawie sytuacja osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (str. 30 raportu). Zwiększono co prawda wysokość świadczeń, ale nie podjęto żadnych działań zmierzających do zachęcenia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów do podjęcia pracy.

 

Raport wskazuje również na słabą organizację samej pomocy społecznej, niskie płace pracowników socjalnych, które są nieadekwatne do wykonywanej pracy, a także niedostateczną ilość środków przeznaczanych na opiekę społeczną (w 2016 r. na opiekę długoterminową przeznaczono w Polsce 0,5 proc. PKB, a średnia w UE to 1,6 proc).

 

//Jacek Rosa, Komisja Europejska nie zostawia suchej nitki na naszym systemie opieki społecznej. „Polska nie ma żadnej strategii”, 300gospodarka.pl z 26 lutego 2020r.


// Kwartalny raport Komisji Europejskiej - Country Report Poland 2020 z 26 lutego 2020 [pdf]