Od czwartku 16 kwietnia 2020 roku aż do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki. Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostateczną wersję rozporządzenia, które dotyczy zakrywania ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, ale są pewne wyjątki.

 

Kto musi nosić maseczkę?

Zgodnie z rozporządzeniem i informacją ministra zdrowia obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie m.in. zakładów pracy (w tym także biur) - z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów; budynków użyteczności publicznej - z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów.


Maseczki trzeba będzie nosić w miejscach ogólnodostępnych - na drogach i placach, a także w budynkach przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.


W autobusie, metrze, na chodniku
Obowiązek noszenia maseczki dotyczy praktycznie całego ruchu na terenie Polski zarówno po drogach publicznych jak i prywatnych, bez względu na używany środek transportu (auto, rower, autobus, pociąg itd.). Taki sam obowiązek doty również pieszych.

 

Rozporządzenie wskazuje listę przypadków, kiedy nie ma obowiązku noszenia maseczki. Takie nakazu nie mają m.in. dzieci do lat 4, żołnierze sił RP, duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania, kierujących środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, gdzie wyobrębniono dla kierującego kabinę, która izoluje go od reszty pasażerów.

 

A co z niepełnosprawnymi? Niesamodzielny nie musi
Rozporządzenie zwalnia z nakazu noszenia maseczki osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

 

// Projekt rozporządzenia z 14 kwietnia 2020 [LINK, format docx, 50KB] 

 

// Teskt rozporządzenia - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz.U. 2020 poz. 673)