W sumie na realizację tegorocznej edycji programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Opieka wytchnieniowa” przekażemy gminom i powiatom ok. 54 mln zł, czyli prawie 5,5 mln zł więcej niż rok temu – poinformowała podczas środowego briefingu prasowego (3 czerwca 2020) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Tematem wspólnego briefingu prasowego minister rodziny Marleny Maląg oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych było przyznanie środków finansowych w ramach programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Opieka wytchnieniowa”. W tym roku do gmin i powiatów na ten cel trafi ok. 54 mln zł, czyli prawie 5,5 mln zł więcej niż rok temu.

 

Programy te stanowią kontynuację programów realizowanych w 2019 r. w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

– Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa nie zapominamy o osobach niepełnosprawnych – podkreśliła minister Marlena Maląg.


Blisko 30 mln zł na opiekę wytchnieniową

„Opieka wytchnieniowa” to program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi, oraz nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzięki opiece wytchnieniowej odciążamy opiekunów w wykonywaniu ich codziennych obowiązków poprzez zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie. Mogą na chwilę odpocząć, mając świadomość, że ich najbliższa osoba jest bezpieczna i ma zapewnioną fachową opiekę w domu lub w ośrodkach wsparcia.

 

– Do tegorocznej edycji programu „Opieki wytchnienowej” zgłosiło się 359 gmin lub powiatów, czyli o 30 samorządów więcej niż w zeszłym roku. Łącznie przekażemy samorządom w tej edycji 28,5 mln zł – poinformowała minister Maląg.

 

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zaznaczył, że druga edycja programu to szereg zmian i ułatwień dla samych zainteresowanych. To m.in. uproszenie procedur, a w efekcie łatwiejsza dostępność, czy zwiększenie limitów godzin usług opieki wytchnieniowej.


25 mln zł na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Drugi program, który uruchomiliśmy w nowej edycji, to „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Główny celem programu jest zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. Dzięki programowi gminy mogą rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

– W tegorocznej edycji programu wsparcie na usługi opiekuńcze przekażemy dla 235 gmin na sumę 25,1 mln zł – wskazała minister Maląg.


Kompleksowe wsparcie

– Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, a także same osoby niepełnosprawne i ich organizacje podkreślają, że to pierwszy rząd, który w tak kompleksowy i dogłębny sposób podszedł do sprawy osób niepełnosprawnych – zaznaczył wiceminister Paweł Wdówik.

 

Opieka wytchnieniowa i usługi opiekuńcze nie są jedynymi programami, które w tym roku finansowane są z Funduszu Solidarnościowego.

 

Dzięki programowi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w edycji 2019-2020 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają zapewniane wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych, czy podejmowaniu aktywności społecznej. W tym roku na ten cel przeznaczone jest 80 mln zł.

 

Realizowany jest również program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, do którego prowadzony jest nabór w trybie ciągłym z budżetem 70 mln zł. Tworzone w gminach i powiatach centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Centra opiekuńczo-mieszkalne to placówki, w których osoby niepełnoprawne mogą zamieszkać lub przebywać w ciągu dnia. Dodatkowo otrzymują w tych miejscach wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji społecznych.

 


Jak oceniają ten ministerialny bełkot opiekunowie niesamodzielnych osób niepełnosprawnych. A no tak (FB, 3 czerwca 2020):

50mln w bloto 3czerwca2020

 

"Niestety pieniądze nie idą bezpośrednio za osobą niepełnosprawną tylko przez kilku pośredników, którzy muszą zarobić na nieszczęściu innych, a OzN jest na samym końcu tego łańcucha, jak przedmiot którym się pomiata i traktuje jak zło konieczne. Stąd mamy castingi do wszelkiego rodzaju placówek, czy projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, które żyją z takich usług. Oczywiście to wszystko jest dostępne tylko dla wybranych, a osoby niesamodzielne wymagające wsparcia 1:1 z reguły nie mają szans na żadne wsparcie i siedzą w domu wraz z opiekunami niewolnikami jak w więzieniu. Ten, jak i poprzednie rządy idą po najmniejszej linii oporu robiąc sobie alibi, zlecając wszystko samorządom, które często maja to gdzieś, oraz organizacjom pozarządowym i kółko się zamyka. Dopóki nie będzie indywidualizacji wsparcia i obowiązku gmin aby takie wsparcie zapewnić,wszyscy będą się dorabiać na plecach niepełnosprawnych, albo ich olewać, bo przecież nic nie muszą! Ja osobiście mam już dość walki z wiatrakami, moja 35 letnia niesamodzielna córka na ten moment nie ma żadnej rehabilitacji ani asystenta, a ja opieki wytchnieniowej, bo nikogo to nie obchodzi, a najmniej moją gminę. Takie chwalenie się ile to milionów idzie na OzN zupełnie mnie nie rusza, bo moja córka tego wsparcia nie odczuwa."