holidays pixapay 656734

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Zgodnie z inicjatywą, na każde dziecko (do 18 roku życia, które korzysta z programu 500+) będzie przysługiwał bon o wartości 500 zł przeznaczony na finansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju [aktualizacja 15 lipca 2020].

 

Osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne będzie ponadto przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, czyli łącznie 1000 zł. Zgodnie z projektem ustawy bonem będzie można zapłacić m.in. za imprezy turystyczne, obozy harcerskie, a nawet za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

 

W projekcie zaproponowano, aby prawo do dokonania płatności za pomocą bonu wygasało 31 marca 2022 r.

 

Obsługa bonu będzie realizowana w systemie teleinformatycznym, który rozbuduje i dostosuje ZUS, a sam bon będzie miał postać elektroniczną, a nie gotówkową. Bon turystyczny będzie można wykorzystać w Polsce, korzystając z bazy turystycznej organizacji akceptujących bon, przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną (POT) i udostępnionej w Internecie.

 

Projekt ustawy prezydenckiej trafił już do Sejmu, skąd rozpocznie się jego ścieżka legislacyjna. Ustawa miałaby obowiązywać jeszcze w te wakacje.


Projekt ustawy prezydenckiej [PDF graficzny]

 

 

AKTUALIZACJA 20 CZERWCA 2020

W piątek 19 czerwca 2020 Sejm głosował nad ustawą o Polskim Bonie Turystyczny. 

Za ustawą głosowało 424 posłów, przeciw było 16 wstrzymało się 12. 

Teraz ustawa trafi do Senatu.

 

AKTUALIZACJA 2 LIPCA 2020 [za tvn24.pl]

Senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowały w czwartek 2 lipca 2020 wiele poprawek do prezydenckiej ustawy o bonie turystycznym. Chodzi między innymi o zwiększenie wartości bonu z 500 zł do 1 tysiąca złotych.

 

Komisje zarekomendowały ponadto objęcie bonem turystycznym emerytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Uzasadniając tę poprawkę przewodnicząca Komisji Gospodarki Maria Koc (PiS) mówiła, że jej przyjęcie spowoduję, że od 150 tys. do 200 tys. dzieci więcej będzie mogło skorzystać z bonu.

 

Po głosowaniu w Senacie

Objęcie bonem turystycznym 500 plus także emerytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą. To niektóre poprawki w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym, które w czwartek przegłosował Senat. Senatorowie nie poparli z kolei poprawki, której celem było zwiększenie wartości bonu turystycznego do 1 tys. zł na dziecko i do 2 tys. zł na dziecko niepełnosprawne.

 

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

 

AKTUALIZACJA 15 LIPIEC 2020

14 lipca 2020 posłowie na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odrzucili poprawkę Senatu, która przyznawała prawo do Polskiego Bonu Turystycznego rencistom i emerytom.

 

Rzecznik rządu Piotr Müller w TVN24 był pytany czy bon turystyczny obejmie również emerytów i rencistów. Taka poprawka pojawiła się podczas prac nad ustawą w Senacie. Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny odrzuciła we wtorek tę propozycję Senatu; poparła natomiast poprawki, zgodnie z którymi bonem zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą.

 

Ustawą o Polskim Bonie Turystycznym zajmie się Sejm 15 lipca 2020.

 

Sejm w środę głosował nad ponad 60 poprawkami do ustawy o bonie turystycznym, które zgłosił do niej Senat. Przyjął ponad połowę z nich, między innymi dotyczącą rozszerzenia beneficjentów bonu o dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 złotych.

 

Posłowie nie uwzględnili jednak poprawki, aby bonem zostali również objęci emeryci i renciści.

 

Rzecznik rządu dopytywany o ewentualne rozszerzenie bonu na emerytów i rencistów powiedział, że w tej chwili takiej decyzji nie ma. - Myślę, że to nie zostanie uzupełnione - dodał.

 

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta i prawdopodobnie zacznie obowiązywać już w lipcu 2020.

 

// Ustawa z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz. U. 2020 poz. 1262