Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas konferencji prasowej 24 czerwca 2020 r. zapowiedziała start nowej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W tym roku program może być również realizowany przez organizacje pozarządowe oraz mogą z niego skorzystać także dzieci. Budżet programu to 80 mln zł.

 

Środowisko osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowane – to zarówno osoby niesamodzielne, jak i osoby, które doskonale radzą sobie w codziennym życiu, choć czasami muszą walczyć z różnorodnymi barierami związanymi np. z mobilnością. Ważne jest więc kompleksowe wsparcie.

 

Jednym z takich programów wsparcia jest „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program (w edycji 2019-2020) dostępny jest już dla samorządów – gmin i powiatów. Teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia program (edycja 2020) dedykowany organizacjom pozarządowym.

 

Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.


Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, a jego budżet to 80 mln zł.

 

Na czym polega pomoc asystenta osobistego?
To m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane miejsca – np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, placówki służby zdrowia, sklepy, urzędy, ale też znajomi, rodzina, czy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

 

– Chodzi o to, by osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogły pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, a nie tylko docierać do lekarza czy na rehabilitację. To ludzie tacy sami jak my – chcą spotykać się z innymi, chodzić do kina czy teatru. Cieszę się, że możemy wspierać ich w tych działaniach i codziennych aktywnościach m.in. dzięki programowi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Dla kogo jest ten program?
Asystent osoby niepełnosprawnej to realna pomoc w czynnościach dnia codziennego, która obejmie  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Minimum 70 proc. uczestników programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

 

Kto będzie realizował program? Jakie są limity?
Realizatorem programu będą organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzącym działalność na rzecz tych osób (przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty).

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

 

Uwaga, realizator programu może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

 

24h na dobę czy 60h miesięcznie?

Z zapowiedzi minister Maląg w pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że usługa asystenta będzie świadczona 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu … i byłaby to prawdziwa rewolucja, bo takie usługi dostępne są za granicą co mocno zbliżyłoby nas do krajów zachodnich.

 

Niestety po analizie wypowiedzi minister wynika, że jednak tak nie będzie. Co prawda usługa może być świadczona 24h na dobę 7 dni w tygodniu, ale z limitem 60 godzin na jednego uczestnika. Z resztą budżet programu to 80 mln zł na całą Polskę, więc na całodobową asystencję to zdecydowanie za mało.

 

Poza tym komu potrzebna jest asysta 24h na dobę skoro czynności asystenta ograniczają się do typowo pomocowych zadań, tj. towarzystwa podczas spaceru, podanie książki w bibliotece itd. Asystent nie podnosi z łóżka, nie ubiera, nie karmi, nie wykonuje czynności pielęgnacyjno-higienicznych.

 

 Briefing prasowy z udziałem minister Marlena Maląg oraz wiceministrem, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawłem Wdówikiem