Od 2021 roku zgodnie z zapowiedzią rządu najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 2800 zł, co oznacza że wzrośnie również kwota świadczenia pielęgnacyjnego [aktualizacja 13 listopad 2020].

 

Według zapowiedzi najniższe wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z 2600 zł do 2800 zł brutto (o ile strony społeczne tak uzgodnią), co jest wzrostem o 7,7 proc. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 3a‒3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020 poz. 111) tym samym od 1 stycznia 2021 roku wzrośnie również kwota świadczenia pielęgnacyjnego z obecnych 1830 zł do 1971 zł, a więc o 140,91 zł (kwotę świadczenia zaokrągla się do pełnych złotych w górę).

 

Oznacza to kolejne rozwarstwienie dochodowe między opiekunami osób niepełnosprawnych – ci pobierający świadczenie pielęgnacyjne dostaną 1971 zł, a ci otrzymujący specjalny zasiłek pielęgnacyjny wciąż tylko 620 zł.

 

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 620 zł miesięcznie - obowiązuje od 1 listopada 2018 r. i podlega weryfikacji co 3 lata. Kolejna weryfikacja przewidziana jest na rok 2021, ale czy będzie jakaś waloryzacja tego nie wiadomo.

 

To nic, że Trybunał Konstytucyjny na wniosek Prawa i Sprawiedliwości (ówczesnej opozycji) zakwestionował kryterium wieku jako przesłankę uprawniającą do świadczenia pielęgnacyjnego, podział opiekunów na lepszych i gorszych wciąż ma się dobrze i nie widać, aby coś w tym temacie miało się zmienić.

 

Aktualizacja 13 listopad 2020

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 wynosi 1971 zł (Monitor Polski 2020 poz. 1031)