Miasto Katowice kontynuuje w 2020 roku indywidualny transport dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą usługi jest firma Przewóz Osób i Bagażu Adam Malinowski z siedzibą w Katowicach, ul. Bromboszcza 15/17.

 

Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych mają prawo osoby niepełnosprawne – mieszkańcy miasta Katowice – z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące w następującej kolejności:


1) osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem – w pierwszej kolejności,
2) osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
3) osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu „O”.

 

Usługa jest wykonywana na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich (tj. Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 08:00 do 20:00.

 

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: 501 406 141 oraz 32 258 10 30.

 

Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco, telefonicznie zaś o przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia.

 

Dokumentami uprawniającymi do przewozów są:
– orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);


– orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997r. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,


– orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998r. wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i z adresem. Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem tożsamości należy przedstawić kierowcy przed skorzystaniem z transportu.

 

Miasto Katowice dopłaca ze środków własnych do opłaty ponoszonej przez pasażera.


Opłaty ponoszone przez pasażerów w 2020 r. (obowiązujące we wszystkie dni tygodnia):


1. część stała opłaty – 3, 00 zł,
2. część zmienna opłaty – za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem – 1, 20 zł/km
3. opłata postojowa za godzinę – 10, 00 zł/h
Dopłata Miasta Katowice do każdego kilometra jazdy z pasażerem – 6,00 zł/km netto.