W 2021 roku osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie mogą spodziewać się nominalnego wzrostu świadczeń, a opiekunowie na EWK być może w końcu dostaną tzw. dosypkę. Oto lista tego co nas czeka w 2021 roku.

 

[1]. Wzrost płacy minimalnej z 2600 zł brutto do 2800 zł brutto, a co za tym idzie wzrost świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 do 1971 zł netto;

 

[2]. Waloryzacja rent i emerytur o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł brutto z zastrzeżeniem, że procentowy wskaźnik waloryzacji może zostać podniesiony w lutym, jeśli wskaźnik inflacji podany przez GUS okaże się większy.

Renta socjalna wzrośnie z 1200 zł brutto do 1250 zł brutto, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 937,50 zł brutto;

 

[3]. Do 1750 zł brutto wzrośnie kryterium dochodowe dla świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (od 1 marca 2021);

 

[4]. Wzrośnie kwota dodatku pielęgnacyjnego z 229,91 zł do 238,73 zł (od 1 marca 2021).

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł zostanie niezmieniona – być może pod koniec roku 2021 zostanie podjęta decyzja o jego waloryzacji, która odbywa się raz na trzy lata;

 

[5]. W kwietniu 2021 ma zostać wypłacona tzw. Trzynastka w kwocie 1250 zł brutto, a w listopadzie (prawdopodobnie) tzw. Czternastka czyli kolejne dodatkowe jednorazowe świadczenie w kwocie 1250 zł brutto, z zastrzeżeniem, że dla osób pobierających świadczenie 2900 zł brutto i więcej będzie obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”, tj. Kwota do wypłaty będzie pomniejszana o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2900 zł;

 

[6]. Od 1 stycznia 2021 r. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego będzie można wnioskować za pośrednictwem platformy SOW PFRON, co oznacza brak konieczności osobistego stawiennictwa w opiece społecznej celem złożenia wniosku;

 

[7]. Od 8 stycznia 2021 r. skierowanie lekarskie będzie wystawiane w formie elektronicznej tzw. E-skierowanie i będzie zapisywane na Internetowym Koncie Pacjenta. Rejestrując się do lekarza specjalisty – telefonicznie lub osobiście - wystarczy podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych);

 

[8]. W 2021 roku będzie kontynuowany program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa;

 

[9]. Dostępność budynków i przestrzeni oraz stron WWW i aplikacji mobilnych

w 2021 roku wejdą w życie kolejne przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami np. do 31 marca 2021 podmioty publiczne mają opublikować raport o dostępności swoich budynków.

W przypadku stron i aplikacji mobilnych do 23 czerwca 2021 mają zostać one całkowicie dostosowane do osób niepełnosprawnych.

 

[10]. Zdarzenia prawdopodobne:

- należy spodziewać się, że kwota dorabiania do renty socjalnej ulegnie obniżeniu (jest pomysł likwidacji kwoty dorabiania do renty socjalnej, który jest niezgodny z Konstytucją),

 

- być może poznamy założenia projektu reformy systemu orzekania o niepełnosprawności – 4 grudnia 2020 premier miał otrzymać stosowne dokumenty do akceptacji, aby nadać im dalszy bieg prawny, ale póki co cisza na ten temat,

 

- opiekunowie na EWK być może dostaną, tzw. Dosypkę do swojej emerytury,

 

- Program Za Życiem ma zostać rozszerzony i bardziej dostosowany do potrzeb rodzin, w których urodzi się niepełnosprawne dziecko – póki co, na zapowiedziach się skończyło,

 

- Paraolimpiada w Tokio rozpocznie się 24 sierpnia 2021 i potrwa do 5 września (o ile nic nie stanie na przeszkodzie). Pierwotnie impreza sportowa miała odbyć się w 2020 roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa została przełożona.