bus transport PrawdziwiON.jpg

Tańsze przejazdy w ramach abonamentu i większy budżet, pozwalający pomóc większej liczbie osób – to najważniejsze zmiany w warszawskim systemie transportu dla mieszkańców z niepełnosprawnościami. Korzystne zmiany wejdą w życie natychmiast po zakończeniu procedur przetargowych. Oznacza to, że Warszawa zaoferowała coś, o czym niepełnosprawni w innych miastach (nawet wojewódzkich) mogą co najwyżej pomarzyć.

 

Od blisko 30 lat na terenie Warszawy zapewniony jest specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych. W 2021 roku Urząd Miasta Warszawy wprowadzi kolejne, korzystne dla mieszkańców modyfikacje. Przede wszystkim pojawi się nowa formuła: przejazdy stałe (abonamentowe) w ramach przejazdów specjalistycznych; szczególnie atrakcyjne dla osób, które muszą często i regularnie odbywać podróże, np. do dziennego ośrodka wsparcia, do pracy.

 

Abonament na przejazd jak marzenie

Przewozy stałe będą realizowane od poniedziałku do piątku (czyli przez pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt) dla osób, które m.in. zadeklarują, że będą korzystać z tej formy wsparcia przez minimum cztery dni w tygodniu przez cztery tygodnie w miesiącu (w kolejnych trzech miesiącach). Opłata abonamentowa wyniesie 180 zł miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu na jednej kurs opłata wyniesie 4,50 zł za jeden kurs. Taka kwota jest zbliżona do ceny biletu jednorazowego w komunikacji miejskiej.

 

Abonament nie będzie dostępny dla wszystkich
Transport dla osób niepełnosprawnych nie będzie dla wszystkich osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), ale dla mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z komunikacji miejskiej.

 

W ramach systemu nadal będzie można zamawiać przejazdy jednorazowe – opłata za jeden taki kurs wyniesie 20 zł.

 

Wprowadzenie przejazdów abonamentowych nastąpi po wyłonieniu jednego operatora usług, który będzie odpowiedzialny zarówno za transport specjalistyczny jak i osobowy. Stolica wdroży wówczas także specjalną procedurę kwalifikacyjną do przejazdów abonamentowych. Nastąpi to niezwłocznie po zakończeniu procedur przetargowych.

 

Nowa, korzystna formuła opłaty to nie jedyna ważna zmiana w warszawskim systemie transportu dla osób niepełnosprawnych. Równie ważne jest zwiększenie budżetu na realizację tego zadania. Na wykonanie blisko 46 tys. kursów abonamentowych rocznie zaplanowaliśmy ok. 4 mln zł (ostateczny koszt ich realizacji będzie znany po rozstrzygnięciu w Krajowej Izbie Odwoławczej). Licząc razem z kursami jednorazowymi, liczbę wszystkich przejazdów w ciągu roku miasto Warszawa oszacowała na ponad 62 tys. Na całą usługę przewozów dla osób niepełnosprawnych w 2021 roku zaplanowano 7 mln zł, tj. blisko dwa razy więcej niż zaplanowaliśmy w roku 2020.

 

Był krzyk jaka to Warszawa jest zła

Na początku roku 2021 miasto Warszawa podniosła cenę za przejazd specjalistycznym transportem z 15 zł do 20 zł. Taką podwyżkę tłumaczono urealnieniem kosztów usługi. Od razu podniósł się krzyk jak to włodarze Warszawy są niedobrzy, bo zabierają niepełnosprawnym, każą im więcej płacić.

 

Tymczasem nowy abonament dla osób, które faktycznie potrzebują takiego specjalistycznego transportu, jest idealnym rozwiązaniem. Warszawa zaoferowała coś, o czym niepełnosprawni w innych miastach (nawet wojewódzkich) mogą co najwyżej pomarzyć. Wiele miast w ogóle nie oferuje takiego transportu, a niepełnosprawni mogą skorzystać z oferty komercyjnych przewoźników, ale nie w cenie 15-20 zł za kurs w jedną stronę tylko za 150-250 zł za kurs w jedna stronę.