16 marca 2021 roku Koalicja Obywatelska złożyła na ręce marszałek Sejmu projekt ustawy realizujący dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, wedle którego opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymaliby świadczenie pielęgnacyjne w takiej samej kwocie co opiekunowie dzieci niepełnosprawnych – obecnie 1971 zł.


Na konferencji w Sejmie posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała, że w 2014 roku rząd PO-PSL wprowadził powiązanie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

 

Zaznaczyła, że zasada ta odnosiła się do świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, ale nie obejmowało opiekunów dorosłych osób  niepełnosprawnych. - W 2014 roku posłowie PiS wnieśli do TK o stwierdzenie niekonstytucyjności takiego zapisu i TK 21 października orzekł, że świadczenia pielęgnacyjne nie mogą być zróżnicowane w zależności od wieku (osoby niepełnosprawnej). Niestety do tej pory wyrok TK nie został zrealizowany.

 

Posłanka Jagna Marczułajtis, która będzie przedstawicielką wnioskodawców, wyjaśniła, że zmiany proponowane w projekcie KO zakładają wprowadzenie w ustawie o świadczeniach rodzinnych zapisu, że wszystkie osoby, które nie podejmują lub rezygnują z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, będą otrzymywały jedno, takie same świadczenie opiekuńcze, tj. świadczenie pielęgnacyjne.

 

Po tych zmianach ustawowych, które proponujemy jako KO będzie możliwe pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego w jednej kwocie równej 1971 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługujące rodzicom czy opiekunom osób, które niepełnosprawność nabyły przed ukończeniem 18. roku życia wynosi 1971 zł i nie ma kryterium dochodowego. Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy - świadczenie lub zasiłek - dla opiekunów osób, które nabyły niepełnosprawność już jako dorośli wynosi 620 zł. Dodatkowo specjalny zasiłek opiekuńczy jest jeszcze obwarowany kryterium dochodowym w wysokości 764 zł.

 

Propozycje KO realizują dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego – wyrok TK 38/13 oraz TK 2/17 (w tym przypadku będzie trzeba zawiesić świadczenie rentowe, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne). Nowelizacja stosuje wykładnię rozszerzającą wyrok SK 2/17 i obejmuje opiekunów na emeryturach i innych świadczeniach emerytalno - rentowych - oprócz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co jest oczywiste.

 

Dodaje też definicję opiekuna faktycznego osoby niepełnosprawnej, uprawniając do świadczenia bliską rodzinę, nie objętą obowiązkiem alimentacji, czyli opiekunów realnie sprawujących opiekę, mieszkających z podopiecznymi, a dotąd niewidzialnych dla systemu pomocy społecznej.