W odpowiedzi na interpelację poselską dowiadujemy się, że koniec parkingowych kart kolekcjonerskich może nastąpić już w 2022 roku. Znikną oszuści i niepełnosprawni wspierający oszustów?

Osoba niepełnosprawna, która ma problemy z poruszaniem się może wystąpić o niebieską kartę parkingową. Umożliwi jej to parkowanie na, tzw. kopercie blisko wejścia czy to do urzędu czy do sklepu.

 

Niepełnosprawni wspierają parkingowych oszustów
Często jednak z tego prawa bezprawnie korzystają osoby sprawne, kupując w sieci, tzw. karty kolekcjonerskie, które bardzo trudno odróżnić od prawdziwych kart parkingowych. Równie często takie osoby posługują się prawdziwymi kartami parkingowymi, bo jak się okazuje, sami niepełnosprawni wspierają ten proceder, a potem w sieci płaczą, że sprawni zajmują im miejsca parkingowe.

 

„Zgubiłem” kartę, wyrobię nową, a starą oddam oszustowi
Sprawa dotyczy posługiwania się nieważnymi kartami parkingowymi, które upoważniają osoby niepełnosprawne do zatrzymywania samochodu w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Proces uzyskania kilku kart jest prosty. Osoba, której przysługuje karta parkingowa, wyrabia ją w odpowiedniej instytucji. Znajdują się na niej takie informacje jak data ważności, numer identyfikacyjny oraz imię i nazwisko posiadacza. W niedługim czasie taka osoba kieruje się do instytucji, która wydała kartę, i zgłasza jej zgubienie. Karta oficjalnie zostaje anulowana w systemie i wystawiania jest nowa.

 

Obecnie kart parkingowych nie ma jak weryfikować
Problem pojawia się w momencie, kiedy osoba składająca wniosek robi to celowo, aby uzyskać kolejną kartę. Wówczas dysponuje dwoma dokumentami, na których widnieje data ważności wskazująca prawo do korzystania z uprzywilejowanego miejsca parkingowego, a druga karta trafia w ręce osoby zdrowej.

 

Służby takie jak Policja czy straż miejska nie mają narzędzi do sprawdzenia jej ważności w systemie po numerze ID. Nie da się również sprawdzić, czy naprawdę jest ona przypisana do samochodu, we wnętrzu którego się znajduje.

 

Karta parkingowa, która została zgłoszona jako np. zgubiona i wyrejestrowana z systemu jako nieważna, przy kontroli doraźnej wygląda dla osoby kontrolującej na ważną z uwagi na zgodność dat ważności. Tym samym właściciel karty może posługiwać się dwiema kartami, w tym jedną bezprawnie, ale nikt nie jest w stanie tego zweryfikować podczas kontroli. Żadna instytucja nie ma możliwości zweryfikowania, czy dana karta jest faktycznie ważna. Data wydrukowana na karcie wcale nie określa jej ważności. Może wskazywać, iż jest ważna, ale sama karta może być zastrzeżona.

 

Na ten oszukańczy proceder zwróciła uwagę posłanka KO pani Małgorzata Pępek, która w połowie marca 2021 (interpelacja nr 21584) zwróciła się do ministra rodziny i polityki społecznej oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji z prośbą o odpowiedź, kiedy ta patologiczna sytuacja zostanie rozwiązana.

 

Nikt nie wie, ile jest zgubionych czy skradzionych kart parkingowych
Z odpowiedzi udzielonej 21 kwietnia 2021 przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pawła Wdówika wynika, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie posiada danych na temat ilości kart parkingowych, które zostały skradzione, zniszczone lub zagubione oraz liczby przypadków posługiwania się kartami parkingowymi przez osoby nieuprawnione.

 

Ponadto art. 100f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.) przewiduje utworzenie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, którą prowadzić będzie minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z przepisami ustawy dostęp do tej ewidencji w trybie teletransmisji (on-line) będą posiadały wymienione w art. 100k ww. ustawy podmioty m.in. Policja i straże gminne (miejskie). Podmioty te po uruchomieniu ewidencji będą mogły na bieżąco, z drogi, weryfikować ważność kart parkingowych.


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym termin wdrożenia centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych zostanie ogłoszony w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji co najmniej 3 miesięcy przed jej uruchomieniem.
Minister Wdówik zaznaczył, że rozpoczęcie prac w zakresie budowy centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych planowane jest na 2022 r. Podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie rejestru kart parkingowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która przejęła zadania zlikwidowanego pod koniec 2020 roku Ministerstwa Cyfryzacji.