Rząd planuje od 1 stycznia 2022 roku podnieść progi dochodowe przy ubieganiu się o wsparcie z pomocy społecznej, eksperci mówią, że waloryzacja jest symboliczna – pisze dziennik Gazeta Prawna.

 

W rządowej propozycji przesłanej do Rady Dialogu Społecznego proponuje się wzrost progów dochodowych:

 

- dla osoby samotnej z 701 zł do 776 zł (wzrost o 11 proc.),
- dla rodziny z 528 zł do 600 zł (wzrost o 14 proc.) w przeliczeniu na jednego jej członka.

 

Dzięki waloryzacji wzrosną również kwoty niektórych świadczeń.

 

- zasiłek stały zostanie podniesiony o 74 zł i zamiast 645 zł będzie wynosił 719 zł miesięcznie. Nieco wyższy będzie też zasiłek okresowy, który jest wypłacany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub rodziny.

- zyskają osoby korzystające z bezpłatnej pomocy żywnościowej. Darmowe posiłki będą więc od 1 stycznia 2022 r. przyznawane przy limicie dochodów 1162 zł (osoba samotna) lub 900 zł (rodzina).

- wzrośnie dotacja z budżetu dla gmin na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. Od 1 stycznia 2022 roku dotacja wzrośnie z 1752,5 zł do 1940 zł.

 

Jak zaznaczają eksperci cytowani przez gazetę, proponowana przez rząd waloryzacja progów dochodowych to za mało, to tylko nic nieznacząca zmiana kosmetyczna, która w żaden sposób nie poprawi sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej.
Jeśli Rada Dialogu Społecznego do 15 czerwca nie zaakceptuje propozycji rządowej (a raczej tego nie zrobi, bo uważa, że waloryzacja progów jest zbyt mała), wtedy rząd do 15 lipca ogłosi w rozporządzeniu swoje propozycje.


// Michalina Topolewska, Będą wyższe progi w pomocy społecznej, Gazeta Prawna z 19 lipca 2021