Jak pisze dziennik „Rzeczpospolita” nowy program wyborczy PiS-u pt. „Polski Ład” przewiduje zrównanie wsparcia dla sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi niezależnie od momentu utraty sprawności.

 

Od blisko 7 lat obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który zakwestionował uzależnienie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym ta niepełnosprawność powstała.

 

Obecnie jest tak, że opiekun dziecka – jeśli niepełnosprawność powstała do 18 roku życia lub 25 roku jeśli się uczy – może starać się o świadczenie pielegnacyjne, pod warunkiem rezygnacji z pracy celem sprawowania opieki nad tym dzieckiem. W 2021 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1971 zł netto.

 

Z kolei osoby opiekujące się innymi członkami rodziny mogą się starać o tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620 zł, który dodatkowo uzależniony jest od kryterium dochodowego.

 

Wszyscy równi od 1 stycznia 2022 roku?

Polski Ład przewiduje zrównanie od stycznia 2022 roku świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami niezależnie od momentu jej powstania. W dokumencie zapisano, że wsparcie państwa powinno być równe, niezależnie od okoliczności losu.

 

Problem w tym, że pozostałe warunki nabycia specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego pozostaną bez zmian – chodzi głównie o pozostawienie kryterium dochodowego przy specjalnym zasiłku.

 

Dr Paweł Kubicki z Centrum Badań nad Niepełnosprawnością mówi gaziecie, że nie pierwszy raz obiecuje się rodzinom osób niepełnosprawnych, że ich sytuacja się poprawi. Najlepiej poczekać na konkretne projekty ustaw, bo kwalifikacja uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego też może się zmienić.

 

Obiecują jedno, robią co innego!
Trudno nie zgodzić się z dr Kubickim. Wiele obiecywano, a kiedy coś zrobiono to nijak to się miało do rzeczywistości. Obiecano dodatek 500 zł dla niesamodzielnych, potem wprowadzono ten dodatek tak, że osoby najbardziej niesamodzielne go nie dostają.

 

Obiecano opiekunom na wczesniejszej emeryturze EWK, tzw. dosypkę (wypłatę różnicy między kwotą świadczenia pielegnacyjnego, a kwotą pobieranej emerytury). Powstał nawet projekt ustawy ... i nic się nie zmieniło, a takich opiekunów z roku na rok jest coraz mniej.

 

Po protestach kobiet w październiku 2020 roku w związku z wyrokiem TK ws. aborcji eugenicznej miał powstać nowy, lepszy program ZaŻyciem, minęło kilka miesięcy i zamiast pomocy czytamy, że za pieniądze przeznaczone na program … powstaną domy samotnej matki (ojca) – jak to ma się do pomocy matce, która rodzi ciężko niepełnosprawne dziecko?

 

Rząd PiS wiele mówi o deinstytucjonalizacji, a zamiast tego otwierane są kolejne domy dziecka czy domy pomocy społecznej. Po prostu wszystko jest na odwrót niż obiecują.

 

// Katarzyna Wójcik, Polski Ład PiS: opiekunowie niepełnosprawnych mają być równo traktowani, Rzeczpospolita z 25 maja 2021