15 czerwca 2021 roku rząd zapowiedział, że od 2022 roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3000 zł brutto, co oznacza, że wzrośnie również kwota świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Według zapowiedzi najniższe wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z 2800 zł do 3000 zł brutto (o ile strony społeczne tak uzgodnią), co jest wzrostem o 7,1 proc. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 3a‒3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020 poz. 111) tym samym od 1 stycznia 2022 roku wzrośnie również kwota świadczenia pielęgnacyjnego z obecnych 1971 zł do 2111 zł, a więc o 139,94 zł (kwotę świadczenia zaokrągla się do pełnych złotych w górę).

 

Oznacza to kolejne rozwarstwienie dochodowe między opiekunami osób niepełnosprawnych – ci pobierający świadczenie pielęgnacyjne dostaną 2111 zł, a ci otrzymujący specjalny zasiłek pielęgnacyjny wciąż tylko 620 zł.

 

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 620 zł miesięcznie - obowiązuje od 1 listopada 2018 r. i podlega weryfikacji co 3 lata. Kolejna weryfikacja przewidziana jest na rok 2021, ale czy będzie jakaś waloryzacja tego nie wiadomo. Z przecieków medialnych wynika, że rząd zamierza zamrozić na kolejne 3 lata jakąkolwiek waloryzację wszystkich świadczeń w tym choćby zasiłku pielęgnacyjnego w obecnej kwocie 215,84 zł.

 

Czekamy na wynik rozmowy z Radą Dialogu Społecznego (RDS)

3000 zł brutto płacy minimalnej w 2022 roku to propozycja rządowa. Teraz przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw. Ostatni raz, kiedy rząd i RDS doszli do porozumienia ws. minimalnego wynagrodzenia to ... 2010 rok.