Stanisław Szwed wiceminister w resorcie rodziny i polityki społecznej w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną powiedział, że nie można zamknąć wielkich DPS-ów nie mając nic innego do zaoferowania. Może się to jednak zmienić po przyjęciu strategii deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej.

 

Projekt strategii deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej ma zostać przedstawiony do konsultacji za 2-3 tygodnie tak, by można nanieść uwagi i skierować go do wpisu do prac programowych rządu, a następnie do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Jesienią rząd ma mieć gotowy projekt. Znacząca część środków finansowych na jego realizację ma pochodzić z funduszy unijnych - powiedział minister Szwed.

 

Priorytetem jest realizacja usług społecznych w środowisku zamieszkania danej osoby - mówił minister. Jednak na razie nie można zamknąć DPS-ów, nie mając na razie wiele w zamian. Zmniejszenie liczby pensjonariuszy oznacza de facto wyłożenie jeszcze większych środków na utrzymanie DPS-u (aby taki mógł się utrzymać musi przyjąć min. 70 pensionariuszy. Jednocześnie dużym zaskoczeniem jest dla ministra Szweda słabe zainteresowanie rodzinnymi domami pomocy dla osób starszych czy niesamodzielnych. W całym kraju w 2020 r. było ich raptem 47. I od osoby prowadzącej taką placówkę usłyszałem, że nie jest łatwo znaleźć pensjonariuszy - zaznaczył minister.

 

Odnośnie opiekunów, którzy otrzymują 620 zł pod warunkiem rezygnacji z pracy minister powiedział, że do rozważenia jest możliwość podjęcia przez opiekuna pracy zdalnej.

 

Ważnym elementem procesu deinstytucjonalizacji jest wizja opieki długoterminowej w służbie zdrowia w kontekście ZOL czy ZPO. Pomysł resortu zdrowia musi być spójny z naszym. Weźmy choćby opiekę pielęgniarską. W systemie zdrowia jest ona inaczej opłacana niż w DPS. W tym ostatnim pielęgniarki są pracownikami samorządów.

 

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej za 40 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzi dwuletni program pilotażowy deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej w 20 gminach, a granty dla samorządów na realizację założeń projektu powinny ruszyć najpóźniej wiosną 2022 roku.

 

// Paulina Nowosielska, Szwed: Znikną wielkie DPS-y? To nie takie proste [WYWIAD], Gazeta Prawna z 28 czerwca 2021