polish money sxc 373181

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie określające wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna.

 

Wybrane kwoty z rozporządzenia:

 

- Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawny.

 

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

- wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 215,84 zł miesięcznie;

 

- wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 620,00 zł miesięcznie;

 

- wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 620,00 zł miesięcznie.

 

Nowe (stare) kwoty zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 roku.

 

Komentarz [17 sierpnia 2021]

 

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. media donosiły, że rząd nie zamierza waloryzować zasiłków rodzinny, bo po pierwsze nie ma na to środków w budżecie państwa, a po drugie program 500+ (pieniądze te są wypłacane w ramach świadczenia wychowawczego), poprawia na tyle sytuację materialną wielu rodzin, że waloryzacja świadczeń rodzinnych nie jest już potrzebna.

 

Problem w tym, że płace i ceny rosną, a przy zamrożonych progach dochodowych część rodzin straci wsparcie. Poza tym nie wszyscy korzystają z programu 500+. Taka decyzja dotyka opiekunów osób starszych, którzy przecież nie korzystają z programu 500+, a także rodziców dzieci o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Brak podwyżek świadczeń to dla nich prawdziwy dramat.

 

Niestety, mimo licznych zapowiedzi rządu jak to dba o niepełnosprawnych i najsłabszych mamy to co mamy, czyli brak waloryzacji i tak już niskich świadczeń.

 

O ile nic się nie zmieni następna podwyżka świadczeń ma nastąpić w listopadzie 2024 roku. Do tego czasu opiekun będzie otrzymywać 620 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego na osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji, a zasiłek pielęgnacyjny to dalej tylko 215,84 zł.

 

//ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2021 poz. 1481).