money polish

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy w sprawie tzw. matek EWK, który zakłada wypłacanie takim osobom z urzędu świadczenia wyrównawczego do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego – pisze Gazeta Prawna. 

 

Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje poselski projekt ustawy, który został złożony w Sejmie przez posłów PiS i Kukiz’15. Dotyczy on osób, które uzyskały prawo do emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. poz. 149). I tylko takich osób dotyczy projekt z pominięciem opiekunów na innych świadczeniach, np. rencie.

 

Do tej pory wszelkie prace nad podwyższaniem zasiłków czy innych dodatków były przez rząd wstrzymywane, bo ten argumentował, że najpierw należy przeprowadzić reformę systemu orzekania o niepełnosprawności, a dopiero potem można rozmawiać o świadczeniach.


W tym przypadku - jak zaznacza gazeta - ma być inaczej, bo projekt ustawy ma poparcie ze strony premiera oraz Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Świadczą o tym też złożone pod nim podpisy posłów PiS. Na razie poselski projekt nie ma nadanego numeru druku, ale możliwe, że posłowie zajmą się projektem jeszcze w tym roku.

 

Obecnie w 2021 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1971 zł netto, a najniższa emerytura 1250,88 zł brutto. 

 

Emerytury EWK otrzymuje 25,3 tys. osób i gdyby przyjęto wspomniane rozwiązanie, to koszt dla budżetu w 2022 roku wyniósłby ok. 165 mln zł.

 

// Michalina Topolewska, Świadczenie wyrównawcze dla opiekuna na emeryturze, Gazeta Prawna z 21 września 2021