edukacja on

4 października 2021 w ministerstwie rodziny odbył się briefing prasowy dot. wsparcia osób niepełnosprawnych, na którym zapowiedziano na co konkretnie zostanie przeznaczony 1 mld zł dodatkowych środków dla niepełnosprawnych.


Minister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych powiedział, że rząd przyznał 1 mld zł dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i jest to ciąg dalszy już podjętych działań, a mianowicie program Dostępność Plus i Strategia na rzecz osób niepełnosprawnych. Nowe programy koncentrują się na zapewnieniu samodzielności, aktywności i mobilności osób niepełnosprawnych.

 

Nowe programy zostały podzielone na 4 grupy:
1.Program mieszkaniowy – budżet 600 mln zł, realizator PFRON
2.Program samochodowy – budżet 100 mln zł, realizator PFRON
3.WTZ/ZAZ – budżet 100 mln zł, realizator PFRON
4.Wypożyczalnia – 200 mln; realizator Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

 

1. WYPOŻYCZALNIA sprzętu rehabilitacyjnego
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących, czyli to wszystko co jest zbyt drogie, aby człowiek mógł sam sobie to kupić, a co do tej pory było dofinansowane w bardzo ograniczonym zakresie czy to ze środków NFZ czy PFRON.
Na razie trwa tworzenie listy, co w takiej wypożyczalni ma się znajdować. W oparciu o sieć takich wypożyczalni i lekarzy, osoba niepełnosprawna będzie mogła taki sprzęt wypożyczyć na określony czas, pracownik wypożyczalni przywiezie taki sprzęt pod wskazany adres, a potem go odbierze. To wypożyczalnia będzie dbała o sprawność techniczną sprzętu.

Taka wypożyczalnia jest przydatna w przypadku dzieci, które szybko rosną, a sprzęt musi rosnąć razem z nimi. Do tej pory rodziny były zmuszone do częstej wymiany sprzętów, co wiązało się z ogromnymi kosztami.

 

2. Program mieszkaniowy
Drugi program to wsparcie mieszkaniowe dostępne w trzech modułach:

Moduł I: mieszkanie dla absolwenta, dla osób które chcą być aktywne zawodowo po skończeniu szkoły średniej czy studiów. Program ma budżet 150 mln zł na 3 lata i będzie polegał na dofinansowaniu przez 3 lata wynajmu mieszkania. Dofinansowanie będzie miało charakter degresywny, tj. w pierwszym roku będzie to 100% dofinansowania kosztów najmu, a w 3 roku już tylko 40 procent.

Ze wsparcia skorzystać ma co najmniej 3 tys. absolwentów. Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to marzec 2022 r.

 

Moduł II: dofinansowanie kosztów adaptacji mieszkań, które są niedostosowane, a zwłaszcza wymiany tych mieszkań na lokalizacje, które są dostępne. Ten moduł kierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale z dodatkowym warunkiem, że taka osoba nie jest wstanie sama opuścić budynku.
Dofinansowanie ma wynieść do 10m2 ceny odtworzeniowej w danym powiecie/województwie.

W ciągu trzech lat ze wsparcia na łączną kwotę 150 mln zł ma skorzystać co najmniej 2,5 tys. osób. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to marzec 2022 r.

 

Moduł III: kierowany do organizacji pozarządowych na tworzenie mieszkań wspomaganych oraz wspomaganych społeczności mieszkaniowych. Mieszkanie wspomagane to zespół 4-7 mieszkań z łazienką i ewentualnie częścią wspólną, natomiast społeczność wspomagana to budynek lub zespół budynków z własnym terenem rekreacyjnym.
Te mieszkania/obiekty mają zapewniać 24 godzinne wsparcie asystenckie, rehabilitacyjne czyli takie, która umożliwia niezależne życie. Osoba niepełnosprawna będzie podpisywać umowę najmu mieszkania i będzie partycypować w kosztach utrzymania w zakresie możliwym do poniesienia.

Ta forma pomocy zakłada się uruchomienie ok. 150 – 250 nowych projektów mieszkań wspomaganych i wspomaganych społeczności mieszkaniowych. W ciągu trzech lat na ten cel przeznaczone zostanie 300 mln zł.

 

3. Program samochodowy
Trzeci program tzw. samochodowy jest skierowany do najbardziej niepełnosprawnych, którzy nie mogą korzystać ani z komunikacji zbiorowej ani ze zwykłych samochodów. Ten program zapewni dostęp do pojazdu stricte dostosowanego do osoby niepełnosprawnej (z podnośnikiem, windą) oraz zapewni opanowanie sztuki prowadzenia takiego samochodu tam gdzie jest to oczywiście możliwe i taka osoba będzie w ogóle taką możliwością zainteresowana. Program składa się z trzech modułów.


Moduł I – 60 mln zł – zakup samochodu dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami ruchowymi i tylko dla takich osób !!! oraz dostosowania takiego pojazdu, aby taka osoba niepełnosprawna mogła go sama prowadzić;


Moduł II - 33 mln zł na zakup aut dla gmin wiejskich z pokryciem kosztów utrzymania pojazdów, maksymalne dofinansowanie to 500 tys. zł;


Moduł III – 7 mln zł na koszty związane z nauką jazdy dla osób niepełnosprawnych, ze wsparcia skorzysta ok. 900 osób.

 

W tym temacie jesteśmy daleko za zachodnimi krajami, gdzie tam osoby z porażeniem czterokończynowym czy mocno ograniczoną motoryką rąk jest wstanie prowadzić auto przy pomocy joystika, co u nas praktycznie się nie zdarza, a dzięki programowi samochodowemu chcemy nadgonić te różnice – powiedział minister Wdówik.

 

4. Powstanie więcej ZAZ i WTZ
Ostatni program to aktywizacja zawodowa i wychodzenie z domu. Obecnie w kraju mamy 728 WTZ-ów i 126 ZAZ-ów i diagnoza jest taka, że to za mało, a są powiaty gdzie nie ma ani jednego WZT-u. Powodem nietworzenia WZT-ów są problemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

 

W ciągu ostatnim 5-6 lat przybywało 3-4 WTZ-y i 2-3 ZAZ-y w skali kraju, a dzięki dodatkowym środkom finansowym WTZ-ów ma powstawać rocznie 10-15 a ZAZów oraz minimum 10 w skali kraju. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 3 lat powstanie 30-45 nowy WTZ i minimum 30 ZAZ-ów.
W każdym nowym WTZ ma być co najmniej 30 niepełnosprawnych uczestników i taka sama liczba niepełnosprawna ilość pracowników jeśli chodzi o ZAZ.


Zachętą dla samorządów do tworzenia nowych WTZ będzie zwolnienie w najbliższych 3 latach z konieczności partycypowania w kosztach tworzenia warsztatów. Obecnie jest tak, że PFRON daje 70%, a samorząd musi wyłożyć 30% koniecznych środków.
Od 2022 roku dofinansowanie z PFRON do jednego uczestnika WTZ wyniesie 24 096 zł, a na uczestnika ZAZ 27 500 zł (z czego PFRON daje 90 proc.). Dla przypomnienia w 2016 roku dofinansowanie ZAZ na jednego uczestnika wynosiło 18 500 zł.

 

Briefing prasowy dot. wsparcia osób niepełnosprawnych