money polish

Sejm 2 grudnia 2021 odrzucił poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy wyrównującej emerytury EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Senatorowie zaproponowali kilka poprawek do ustawy wyrównującej emerytury EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Jedna z tych poprawek zakładała, że wszystkie osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych dostaną wyrównanie.


Jednak 2 grudnia 2021 Sejm odrzucił poprawki Senatu, a dokładniej poprawki odrzucili posłowie partii rządzącej, bo opozycja była za poprawkami Senatu (Głosowanie nr 121 na 43. posiedzeniu Sejmu w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki).

 

Zgodnie z przyjętą ustawą świadczenie wyrównawcze przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, który należy złożyć do ZUS lub innego organu, który wypłaca to świadczenie. Wniosek złożony do 28 lutego 2022 roku podlega rozpatrzeniu do 31 marca 2022 r.


W razie złożenia wniosku w terminie świadczenie wyrównawcze przysługuje od 1 stycznia 2022 roku i jest wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.

 

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

 

Aktualizacja 15 grudzień 2021

10 grudnia prezydent podpisał ustawę o świadczeniu wyrównawczym dla opiekunów na EWK, a 15 grudnia ustawa ukazała się w dzienniku ustaw.


Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. 2021 poz. 2314).