Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło wdrażanie programu edukacyjnego M45+. Kampania skierowana do mężczyzn powyżej 45. roku życia dotyczy profilaktyki nowotworów układu moczowo–płciowego, (prostaty, nerki i pęcherza moczowego).Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie. Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dane epidemiologiczne wskazują, że schorzenia układu moczowo-płciowego są istotnym problemem społecznym. Populacja mężczyzn w wieku 45+ liczy ponad 6,9 mln osób. W 2008 roku na nowotwory układu moczowo-płciowego zachorowało 15276 mężczyzn, co stanowiło 23% wszystkich nowych przypadków zachorowań. Ponad 1/3 tych zachorowań wystąpiła u mężczyzn wcześnie tj. w wieku 45-64 lat. Badania wykazują tendencję wzrostową zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe układu moczowo-płciowego. Według danych wykrywalność nowotworów, w tym nowotworów układu moczowo-płciowego następuje w zaawansowanym stadium choroby, co zmniejsza szansę na wyleczenie.

 

„Znajomość czynników zwiększających zagrożenie nowotworami urologicznymi oraz świadomość wczesnych objawów tych chorób w populacji aktywnych zawodowo mężczyzn nie jest zbyt wysoka, co potwierdziły badania świadomościowe przeprowadzone w ramach programu M45+. Mamy zatem wiele do zrobienia w zakresie edukacji społecznej." – zauważa dr Iwona Skoneczna, onkolog z COI.

 

„W opinii wielu mężczyzn dbanie o swoje zdrowie i poddawanie się badaniom zwłaszcza urologicznym jest krępujące, chcemy, aby Panowie zrozumieli i uwierzyli, że profilaktyka wzmacnia męskość. Ważnym elementem edukacji onkologicznej jest atmosfera i forma, w jakiej przekazywane są informacje. Nie chodzi o to, aby kogokolwiek straszyć, pouczać lub moralizować, lecz o życzliwą rozmowę wskazującą różne drogi do dbania o swoje zdrowie i życie. Dlatego każde ze spotkań edukacyjnych zarówno dla mężczyzn, jak i lekarzy zaopatrzone jest w moduł psychoonkologiczny." – mówi mgr Mariola Kosowicz, Kierownik Zakładu Psychoonkologii COI."

 

Kampania zainicjowana przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie ma na celu poprawę stanu wiedzy oraz podniesienie świadomości społecznej dotyczącej znaczenia profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego u mężczyzn. Wdrożenie programu profilaktycznego ukierunkowane jest w szczególności na pracowników wykonujących zawody o podwyższonym prawdopodobieństwie zachorowania na te choroby – osoby zatrudnione w przemyśle: metalurgicznym, koksowniczym, hutniczym, gumowym, chemicznym oraz paliwowo-energetycznym.

 

Zgodnie z założeniem projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla lekarzy, w ramach których planowane jest przeszkolenie 6 000 specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i urologów w zakresie przyczyn zachorowalności, objawów, związków przyczynowo-skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia. Równolegle prowadzone są spotkania edukacyjne dla mężczyzn powyżej 45. roku pracujących w zawodach o podwyższonym stopniu ryzyka.

 

Od dnia 1 lipca 2012 realizowana jest kampania społeczna obejmująca emisję spotów reklamowych w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych oraz reklamy prasowe. W Dniu Ojca uruchomiony został profil kampanii na Facebook'u – Zadbaj o swojego tatę. Program kampanii przewiduje również działania edukacyjne i informacyjne skierowane do mediów.

 

„Kampania M45+ to pierwszy tego typu projekt skierowany do mężczyzn mający na celu podniesienie świadomości ryzyka zachorowania na nowotwory układu moczowo-płciowego, a w efekcie prowadzący do ograniczenia zachorowalności i umieralności z powodu tych chorób. Zależy nam na skłonieniu mężczyzn do zainteresowania się swoim zdrowiem i stylem życia – mówi Pani Anna Kamińska, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

 

Strona kampanii http://www.mezczyzna45plus.pl 


// inf. prasowa