Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Blisko 1 proc. populacji ludzkiej choruje na padaczkę. W Polsce chorych jest około 400 tysięcy. Co dziesiąty z nas może doświadczyć jednego napadu padaczkowego w życiu, ale dopiero wystąpienie drugiego napadu stanowi podstawę do rozpoznania tej choroby. Najwięcej nowych zachorowań występuje w pierwszym roku życia i po 60. roku życia, ale zachorować można w każdym wieku.

 

Prof. Joanna Jędrzejczak, prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii napisała bardzo przystępny poradnik pt. "I ty możesz zachorować na padaczkę". Tytuł podkreśla powszechność tej choroby i zachęca do przyswojenia sobie wiedzy na jej temat. Poradnik uzupełniony jest o autentyczne historie osób w różnym wieku, które zmagają się z padaczką. Czytając te wypowiedzi, przekonujemy się, że nie ma jednej typowej historii padaczki, bo każda opowieść jest inna. Ale, jak podkreśla prof. Jędrzejczak, wszystkie mają wspólną cechę: "Mówią o niezwykle trudnej, przewlekłej chorobie, z którą trzeba się zmagać czasami przez kilka lat, czasami przez lat kilkanaście, a czasami przez całe życie". Choroba może przebiegać z długimi okresami remisji (okres wolny od napadów). Nie znaczy to jednak, że padaczka ustąpiła, bo nie wiemy czy i kiedy, nawet po długiej przerwie, napad pojawi się ponownie. Może to spotkać osobę chorą w każdej chwili, w czasie egzaminu, na wakacjach, a nawet w dniu ślubu. Osoby dotknięte padaczką żyją w niepewności, w strachu, bo nie wiedzą, kiedy spodziewać się napadu. Brak poczucia bezpieczeństwa jest chyba najtrudniejszym elementem życia z padaczką.

 

(...)

 

W rozumieniu współczesnej medycyny padaczka jest pierwotną chorobą mózgu, która polega na nagłym zaburzeniu czynności określonych komórek nerwowych w mózgu, czemu towarzyszy czynność elektryczna, wyzwalana przez te komórki. Choroba objawia się występowaniem powtarzających się napadów. Każde krótkotrwałe nagłe zaburzenie ze strony układu nerwowego może wywołać napad padaczkowy. Punkt wyjścia tego napadu w mózgu medycyna określa nazwą "ogniska padaczkowego". Przyczyny padaczki mogą być bardzo różne. Pod względem etiologii medycyna dzieli padaczkę na 3 grupy: idiopatyczną, objawową i skrytopochodną.

 

Więcej,

Padaczka to nie wyrok, medonet.pl