Jak pisze „Rzeczpospolita" prezydent François Hollande zapowiada możliwość wprowadzenia eutanazji i wzywa do „szlachetnej i godnej" debaty.


Od 2005 roku we Francji obowiązuje tzw. prawo Leonettiego, które pozwala pacjentowi zażądać zaprzestania terapii w ściśle określonych przypadkach dotyczących terminalnej fazy nieuleczalnej choroby. Lekarz może nie walczyć w tym wypadku o podtrzymanie życia, ale jednocześnie nie ma prawa podjąć czynności, które spowodowałyby zgon pacjenta. Prezydent chce, aby rozszerzyć to prawo, aby lekarz mógł pomóc pacjentowi w godnym zakończeniu życia.


Debata na prawem do eutanazji rozgorzała na nowo, kiedy kilka miesięcy wcześniej jeden z lekarzy szpitala Bayonne uśmiercał pacjentów zastrzykiem rozluźniającym mięśnie. Pod petycją w sprawie uniewinnienia lekarza podpisało się wówczas 10 tys. osób.


Prawo do eutanazji popiera ponad 91% Francuzów.


// Maja Narbutt, Zielone światło dla eutanazji, Rzeczpospolita z 19 lipca 2012, s.A9