Luksemburg stał się we wtorek (17 marzec 2009) trzecim krajem Unii Europejskiej, który zalegalizował eutanazję - po Holandii i Belgii. W obu tych krajach pacjent musi być świadom swojej decyzji i podjąć ją dobrowolnie w przypadku doznawania nieznośnych cierpień, których nie można złagodzić. W Szwajcarii lekarz może dostarczyć choremu śmiertelną dawkę leku, który jednak on sam musi zażyć.

Tego dnia weszła w życie ustawa, w myśl której "odpowiedź lekarza na prośbę o eutanazję albo pomoc w samobójstwie" nie będzie podlegać karze ani stanowić podstawy do wytoczenia powództwa cywilnego.

 

Ustawa została dzień wcześniej ogłoszona przez głowę państwa, wielkiego księcia Henriego, który jest przeciwnikiem eutanazji.

 

Wejście ustawy w życie było możliwe dzięki zmianom w konstytucji i zmniejszeniu uprawnień wielkiego księcia.

 


Na podstawie Nauka W Polsce