Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zaczął eksperymentalny program, który może być ostatnią nadzieją dla cierpiących na stwardnienie rozsiane – pisze Gazeta Wyborcza.

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zaczął eksperymentalny program, w ramach którego - wykorzystując komórki macierzyste - leczy sześciu chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Chorzy są w najcięższym stadium SM; docelowo leczonych ma być 30 osób.

 

Co ciekawe, naukowcy z UWM po raz pierwszy zdecydowali się wytypować wśród 30 leczonych tzw. grupę placebo. To chorzy, którzy w pierwszym etapie nie dostaną komórek macierzystych. Lekarze podadzą im je dopiero po pewnym czasie. Pacjenci nie wiedzą, kto do tej grupy został zakwalifikowany.

Prof. Joanna Wojtkiewicz, która kieruje bankiem komórek macierzystych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, pierwszych miarodajnych wyników terapii spodziewa się w połowie 2018 roku.

 

Nie ukrywa, że metoda, którą zaczęli stosować olsztyńscy lekarze, jest kosztowna. Mimo to chorzy zakwalifikowani do programu będą leczeni bezpłatnie. Badania nie są prowadzone ze środków NFZ, ale w większości pochodzą z budżetu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

// Michał Koronowski, Kolejny eksperyment w szpitalu uniwersyteckim z Olsztynie, Gazeta Wyborcza z 7 sierpnia 2017