dentysta robi zastrzyk mężczyźnie

Pełnoletni niepełnosprawni z Polski (stopień znaczny i umiarkowany) mogą leczyć bezpłatnie zęby w pełnej narkozie w dostosowanym budynku w Ostrawie (Czechy) – to zaledwie godzina jazdy od Katowic. Leczenie odbywa się w ramach ubezpieczenia NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów czy wykładania własnych pieniędzy. Program leczenia zębów w Czechach nosi nazwę „Kierunek Uśmiech”.

 

Polska to dentystyczna pustynia dla niepełnosprawnych

W Polsce jest blisko 4,7 miliona niepełnosprawnych obywateli. Z tego aż 67 proc. jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dla tak dużej grupy w Polsce przygotowane jest po 5-6 gabinetów na województwo, czasem mniej. Osobom niepełnosprawnym przysługuje bezpłatne leczenie, także wykonywane w narkozie. Do dyspozycji jest „koszyk” mający ponad 100 świadczeń, ale nie ma gdzie leczyć pacjentów.

 

Z myślą o takich pacjentach W Ostrawie powstała właśnie pierwsza w pełni przystosowana klinika DENTATOR, w której zabiegom poddaje się wyłącznie osoby niepełnosprawne z Polski. Za leczenie za granicą płaci polski NFZ, w ramach obowiązującej Dyrektywy Transgranicznej. Klinika mieści się w budynku prestiżowej Polikliniki Kostelni w centrum Ostrawy, zaledwie godzinę drogi od Katowic i 2 godziny drogi od Krakowa.

 

Program „Kierunek Uśmiech” ułatwia dostęp do leczenia. Lecząc się w Czechach osoby niepełnosprawne mogą liczyć na refundację z NFZ na podobnych warunkach, jak w Polsce. Koszyk świadczeń, jaki jest im zapewniony, odpowiada polskiemu koszykowi świadczeń gwarantowanych i obejmuje dziś m.in. leczenie próchnicy, wypełnianie ubytków do 3 powierzchni, znieczulenie, usuwanie zębów, leczenie zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej czy leczenie kanałowe, ale także znieczulenie ogólne.

 

Niepełnosprawni do leczenia mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo. Program „Kierunek: Uśmiech” może objąć kompleksowym leczeniem stomatologicznym w Czechach podopiecznych m.in.:

 

- Domów Opieki Społecznej – prywatnych, powiatowych, miejskich, prowadzonych przez fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe
- Zakładów Aktywizacji Zawodowej
- Centrów Integracji Społecznej
- Klubów Integracji Społecznej
- Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS)
- Ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Środowiskowych Domów Pomocy
- Fundacji lub stowarzyszeń pomocy osobom niepełnosprawnym, 
a także niepełnosprawnych pracowników Zakładów Pracy Chronionej. 

 

Jakie warunki należy spełnić:
1. podpisać umowę z Polskim Instytutem Zdrowia
oraz
2. być pełnoletnim i posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

AD1. Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest podpisanie przez każdego pacjenta „Umowy współpracy” z Polskim Instytutem Zdrowia. Dzięki niej leczenie w gabinecie w Czechach zostanie wstępnie sfinansowane. Oznacza to, że ani instytucja opiekuńcza lub Zakład Pracy Chronione , ani sam pacjent nie będą ponosić żadnych wydatków, a tym samym nie będą musieli ubiegać się o samodzielny zwrot kosztów w NFZ. Co więcej, osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie nie muszą przedzierać się przez ogrom często niezrozumiałych przepisów.

 

AD2. Obecnie z leczenia mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie mające prawne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Mogą to być osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności.  W pierwszej kolejności Polski Instytut Zdrowia chce pomóc pacjentom, którzy tego najbardziej potrzebują czyli niepełnosprawnym intelektualnie i z chorobami neurodegeneracyjnymi.

 

Więcej informacji pod nr tel. 514 699 779 lub na stronie kierunekusmiech.pl  

 

// ms, Niepełnosprawni z Polski wyleczą zęby w Czechach, infodent24.pl z 23 sierpnia 2017
// kierunekusmiech.pl