Na podstawie doświadczenia związanego z kompleksową pomocą osobom niepełnosprawnym ruchowo, w tym osobom po amputacji, Fundacja Poland Business Run postanowiła otoczyć swoich podopiecznych jeszcze skuteczniejszą opieką. W tym celu wprowadza w życie projekt Trenerzy Wsparcia, który pozwoli osobom tuż po amputacji wrócić do życia sprzed zabiegu, a osobom już oprotezowanym umożliwi powrót na rynek pracy.

 

Fundacja Poland Business Run wdraża projekt Trenerzy Wsparcia

Według danych NFZ z dnia 21.05.2016r długość oczekiwania na wizytę w poradni psychologicznej w Warszawie to 78 dni a w poradni rehabilitacyjnej nawet 84 dni. Dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, zmagającej się z różnymi problemami, to zdecydowanie za długo. W takich sytuacjach niezbędna jest wczesna pomoc ze strony psychologa, lub osoby, która sama przeszła przez proces amputacji, protezowania i powrotu do sprawności. Projekt wdrażany przez Fundację Poland Business Run jest odpowiedzią na oczekiwania dwóch stron - osób amputowanych, które są już oprotezowane, oraz osób tuż po amputacjach będących na początku drogi związanej z powrotem do życia sprzed amputacji, potrzebujących wsparcia i motywacji do dalszego leczenia.

 

Trenerzy Wsparcia to osoby oprotezowane, które wróciły już do codziennych obowiązków, jednak to, co przeszły skłania je do dzielenia się wiedzą. Doskonale rozumieją każdy etap związany z oswajaniem nowej rzeczywistości. Są w stanie wczuć się w potrzeby głównych odbiorców projektu – osób, które oczekują na zabieg amputacji lub są tuż po nim. Potrafią znaleźć optymalne rozwiązania dla powstających problemów związanych z oswajaniem nowej rzeczywistości. Trenerzy będą mogli również wskazać źródła finansowania protez i pomóc przejść przez formalności w instytucjach publicznych, takich jak PFRN, NFZ, ZUS. Z drugiej strony otrzymają możliwość aktywizacji zawodowej pracując w ramach projektu w roli asystenta osoby amputowanej.

 

- Z doświadczenia wiemy, że lęk przed samotnym znoszeniem trudnej sytuacji sprawia, że osobom po amputacjach trudno wrócić do życia zawodowego i społecznego. Osoby te potrzebują wsparcia i motywacji do działania. Pomoc asystenta osoby amputowanej jest na tym etapie bardzo ważna. Dzięki wdrożeniu takiej innowacji nasi podopieczni otoczeni będą jeszcze skuteczniejszą opieką, a to jest dla nas najważniejsze - wyjaśnia Agnieszka Pleti, Prezes Fundacji.

 

Nad przygotowaniem szczegółowego planu postępowania oraz programu szkoleń będzie pracował zespół psychotraumatologów, na co dzień współpracujących z Fundacją, a także ortopeda i protetyk. Wszyscy Trenerzy, poprzez udział w specjalistycznym kursie, będą odpowiednio przygotowani do pracy, nabędą odpowiednie kompetencje i zostaną wyposażeni w narzędzia potrzebne do codziennej pracy z osobami amputowanymi. W tworzenie i wdrażanie innowacji będą zaangażowane także podmioty na co dzień zajmujące się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami narządów ruchu – szpitale z oddziałami naczyniowo-chirurgicznymi, gabinety psychologiczne i ośrodki pomocy społecznej. Nad rozwojem innowacji społecznej będą czuwać pracownicy Działu Wsparcia Fundacji, odpowiedzialni za bieżący kontakt z osobami amputowanymi, potrzebującymi pomocy.