pampersforadults damy rade info

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 3 marca 2018 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrób medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 281), które m.in. zwiększa limit ilościowy na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc. Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty organizacji pacjentów (m.in. Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti).

 

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych w 2017 r. Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti zgłosiło m.in.:
- potrzebę zwiększenia limitów ilościowych do przynajmniej 90 sztuk miesięcznie przy zachowaniu dotychczasowych limitów cenowych,
- zastąpienia w katalogu osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na środki absorpcyjne lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej na lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

 

Staramy się sukcesywnie wprowadzać zmiany w zakresie refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - zapewnia resort zdrowia.

 

Ministerstwo informuje również o:

- zmianach od 1 czerwca 2017 r.
Od 1 czerwca 2017 r. zlecenie na wyroby medyczne na materiały absorpcyjne może wystawiać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych oraz pielęgniarka i położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 i 2020).

 

- zmianach od 3 marca 2018 r.
Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z NFZ uwzględniliśmy kolejny postulat zgłoszony m.in. przez Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti i zwiększyliśmy limit ilościowy środków absorpcyjnych z 60 do 90 sztuk miesięcznie, przy pozostawieniu dotychczasowych limitów.

Koszty

Zgodnie z danymi NFZ w 2017 r. na środki absorpcyjne przeznaczono ponad 181 mln zł. Jest to prawie 1/4 całego budżetu przewidzianego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie (stan dzień 2 marca 2018 r., za okres od stycznia do października 2017 r.).

 

Stale dążymy do zwiększenia dostępności wyrobów medycznych oraz do poprawy jakości życia pacjentów, którzy takiego zaopatrzenia wymagają, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania całkowicie lub częściowo uwzględniające postulaty organizacji pacjentów – pisze resort zdrowia.

 

// MZ, Wyjaśnienia dotyczące zmian w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, 2 marzec 2018

 

Aktualizacja 5 marca 2018 

 

Za wzrostem limitu pieluchomajtek nie poszły jednak większe pieniądze co oznacza, że owszem będzie można kupić więcej wkładów, ale gorszej jakości i mniej chłonnych.

 

"- Oczywiście cieszymy się z podniesienia limitu, choć w krajach sąsiednich wynosi on średnio 120 sztuk miesięcznie. Jednak z przykrością odnotowujemy brak jakiegokolwiek wzrostu limitu cenowego" - mówi Teresa Bodzak, przewodnicząca Sekcji Pęcherza UroConti. Z kolei prezes Stowarzyszenia podkreśla "- Wielokrotnie informowaliśmy, że limity cenowe są zaniżone w stosunku do cen rynkowych najczęściej używanych środków absorpcyjnych, takich jak majtki chłonne i pieluchomajtki i że nie były podnoszone od 18 lat. Nie rozumiemy, dlaczego podnosząc limit ilościowy z 60 do 90 sztuk ministerstwo nie podniosło jednocześnie limitu cenowego." (rynekzdrowia.pl)

 

Dotychczas osobom cierpiącym na nietrzymanie moczu w ramach refundacji, po spełnieniu kryterium chorobowego, przysługiwało do 60 sztuk produktów chłonnych (2 szt. na dobę) miesięcznie przy 30% dopłacie pacjenta oraz limicie cenowym 90 zł. Z kolei osoby z chorobą nowotworową miały prawo 100-procentowej refundacji do 60 sztuk środków absorpcyjnych przy limicie cenowym 77 zł. To dwie pieluchomajtki dziennie.

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem limity cenowe faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (pozycja 100 rozporządzenia) zostaną obniżone z poziomu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedna sztukę, a dla pacjentów pozostałych (pozycja 101) z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za sztukę. Oznacza to, że w tych kwotach możliwy będzie zakup jedynie 90 sztuk małych wkładek anatomicznych o niskiej chłonności nie zabezpieczających potrzeb osób z NTM, a sama refundacja (77 zł dla pacjentów onkologicznych oraz 63 zł dla pozostałych) się nie zmieni.