Lek Zinbryta stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego został całkowicie wycofany z obrotu w Polsce, ponieważ jego stosowanie zostało uznane przez Europejską Agencję Leków za zbyt niebezpieczne dla pacjentów.

 

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) zdecydował we wtorek, 13 marca 2018, o wycofaniu z obrotu wszystkich serii roztworu do wstrzykiwań Zinbryta. W komunikacie GIF podano, że do Inspektora Farmaceutycznego wpłynął we wtorek wniosek prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wydanie decyzji o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego Zinbryta – roztwór do wstrzykiwań 150 mg.

 

Zinbryta to lek stosowany do leczenia dorosłych pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego.

 

W komunikacie podano, iż istnieje duże zagrożenie, że stosowanie leku wywołuje „ciężkie niepożądane działania, zmieniające stosunek korzyści do ryzyka”. Przekazano, że wniosek jest uzasadniony oceną bezpieczeństwa przeprowadzoną przez Europejską Agencję Leków, która zaleciła natychmiastowe zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wycofanie leku.

 

Producent, czyli Biogen Idec Limited jest zobowiązany do natychmiastowego wycofania leku z obrotu.

 

//wp.pl, PAP