W związku z wejściem w życie dnia 03-03-2018 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r., zwiększającego miesięczny limit ilościowy środków chłonnych przysługujących pacjentowi w ramach refundacji z 60 na 90 sztuk miesięcznie. Poniżej lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi.

 

Producent wkładów higienicznych Tena informuje, że nadal czeka na ostateczną interpretację nowych przepisów z Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia, ale do tego momentu można stosować się do poniższych interpretacji przepisów, które powstały po zebraniu przez Tenę odpowiedzi ze wszystkich Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi:

 

Czy będzie wymiana kart z 60 sztuk na 90 sztuk?.
-Oddziały Wojewódzkie NFZ, nie otrzymały informacji o konieczności wymiany Kart Potwierdzania Uprawnienia z 60 na 90 sztuk, a tym samym dotychczasowe Karty zachowują ważność. Oznacza to, że wystawiający mogą wypisać na podstawie dotychczasowej Karty zlecenie na 90 sztuk. Nowe Karty będą potwierdzane na nowy limit ilościowy.

 

Czy nadal refundację liczymy z całego limitu, czyli dla 60 sztuk pacjent ma limit 90 zł a nie 60 zł?.
-Refundację liczymy dla całego limitu, czyli nawet, jeśli pacjent bierze 40 szt. – to ma limit 90 zł, 60 szt. – to limit 90 zł, jeżeli 90 szt. – to też limit 90 zł.

 

przykład 1:
60 sztuk X 2,50 zł = 150 zł (kwota powyżej limitu 90 zł)
Refundacja = 63 zł, dopłata = 87 zł

90 sztuk X 2,50 zł = 225 zł (kwota powyżej limitu 90 zł)
Refundacja = 63 zł, dopłata = 162 zł

 

przykład 2:
60 sztuk X 1,35 zł = 81 zł (kwota poniżej limitu)
Refundacja = 56,70 zł, dopłata = 24,30 zł

90 sztuk X 1,35 zł = 121,50 zł (ta sama cena jednostkowa daje kwotę powyżej limitu przy 90 sztukach)
Refundacja = 63 zł, dopłata = 58,50 zł

 

Jak należy wyliczać refundację dla pacjentów 47DN, czyli objętych „Ustawą za życiem”?.
-W przypadku 47DN po 03-03-2018 r. należy liczyć 1 zł limitu do jednej sztuki a nie jak dotychczas 1,5 zł limitu do jednej sztuki.

Wyliczając limit dla wydawanej ilości sztuk po 03-03-2018 r. należy pomnożyć ilość sztuk przez 1 zł, przed wejściem przepisów w życie mnożyliśmy ilość sztuk przez 1,5 zł.

przykład:
Jeśli przed 03-03-2018 r. pacjent brał 100 szt. miał refundację 105 zł, (limit był 150 zł – 1,05 zł refundacji do każdej sztuki)Jeśli po 03-03-2018 r. pacjent weźmie 100 szt. będzie miał refundację 70 zł (limit po 03-03-2018 r. jest 100 zł – 0,70 zł refundacji do każdej sztuki)*.

 

Pacjent będzie stratny 0,35 zł refundacji na 1 szt. (na 100 sztukach 35 zł).

 

*Należy pamiętać, że w przypadku, gdy cena produktu będzie poniżej 1 zł to wówczas refundacja to 70% ceny.

 

Czy jeśli lekarz wpisze na zleceniu 60 sztuk, to pacjent może wziąć 90 sztuk? Czy zlecenie wypisane na 60 sztuk jest zleceniem prawidłowym i można je zrealizować?.
-Pacjent może wziąć w ramach limitu maksymalnie tyle sztuk ile zleciła osoba uprawniona. Może wziąć mniej sztuk, ale nie więcej. Oznacza to, że jeśli osoba uprawniona zleciła 60 sztuk to pacjent może wybrać 60 sztuk lub mniej. Refundację wówczas liczymy z całości przysługującego mu limitu (jak dotychczas). Zlecenie wypisane na 60 sztuk jest zleceniem poprawnym i można je zrealizować.

 

Zlecenie wypisane w lutym na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) ze starym limitem ilościowym (60 sztuk na miesiąc). Czy w przypadku realizacji w marcu można liczyć automatycznie limit 90 sztuk dla każdego miesiąca czy należy liczyć 60 sztuk?.

 

W sytuacji, gdy zlecenie było wystawione przed wejściem w życie nowelizacji a będzie realizowane po 03-03-2018 r. powinno być realizowane zgodnie z limitem wpisanym na zleceniu przez osobę uprawnioną (60 sztuk na miesiąc). Jeżeli pacjent chciałaby skorzystać z nowego limitu (90 sztuk na miesiąc) – zlecenie powinno być poprawione przez osobę wystawiającą.