Przeprowadzono pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu endoprotezy stawu biodrowego „custom-made” przy zastosowaniu technologii Microsoft HoloLens. 21 stycznia br. zespół Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie operację wszczepienia implantu endoprotezy stawu biodrowego „custom-made” (tj. szyte na miarę) przy zastosowaniu technologii Microsoft HoloLens. 

 

 

Operatorami podczas zabiegu byli: prof. Paweł Małdyk – kierownik Kliniki, dr Paweł Łęgosz – ordynator Oddziału Endoprotezoplastyki, lek. Marek Gołębiewski; anestezjolog – Nadia Obuhovskaja; pielęgniarka instrumentująca – Anna Bystroń. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu działa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM - Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 

Na podstawie badań obrazowych zespół inżynierów z firmy MedApp stworzył wirtualny model struktur anatomicznych pacjenta, protezy, zakresu koniecznego usunięcia tkanek oraz prawidłowego osadzenia implantu. Ta wizualizacja była dostępna dla operatorów podczas zabiegu dzięki okularom i oprogramowaniu Microsoft HoloLens. W każdym momencie chirurg mógł włączyć wirtualne modele i porównać je ze stanem rzeczywistym. Możliwe było również modyfikowanie w dowolny sposób obrazu, m.in. poprzez wyłączanie poszczególnych jego elementów, rotowanie go i zmienianie jego rozmiaru. Wszystko to było możliwe dzięki wykonywaniu prostych gestów, czyli bez zaburzania płynności zabiegu i co najważniejsze – bez ryzyka desterylizacji.

 

Dotychczas w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu implanty „custom made” wykorzystano pięciokrotnie. W czterech przypadkach była to operacja stawu biodrowego, piątemu pacjentowi wszczepiono protezę stawu kolanowego, kości piszczelowej oraz stawu skokowego. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do realoplastyki, która nie mogła zostać wykonana klasycznymi metodami, ze względu na zbyt duże ubytki kostne.

 

„Pacjentom wykonano przedoperacyjne obrazowanie metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opracowano wirtualną rekonstrukcję 3D oraz wydrukowano modele struktur anatomicznych i używanych protez” – opisują warszawscy specjaliści.

 

Współpracę między WUM a firmą MedApp nawiązali z ramienia uczelni Krzysztof Starszak i Maciej Otworowski, obaj związani ze Studenckim Kołem Naukowym Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM.