Od 1 października 2019 roku w gdyńskim Szpitalu św. Wincentego a Paulo uruchomiona zostanie specjalna bezpłatna poradnia stomatologiczna dla osób niepełnosprawnych. Od 6 września ruszyły już zapisy.


Świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa stomatologicznego realizowane będą w trybie ambulatoryjnym w znieczuleniu ogólnym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadających wskazania do tego typu leczenia.


Jak podaje spółka Szpitale Pomorskie świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym przysługują:


- dzieciom i młodzieży do 16 roku życia - z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobom pomiędzy 16 a 18 rokiem życia - z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- osobom powyżej 18 roku życia - z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.


Rejestracji dokonywać można drogą telefoniczną (58) 726 08 60 lub osobiście w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, parter budynku zabytkowego A (wejście od strony Placu Kaszubskiego).