mother 84628 pixabay com

W kwietniu 2020 roku za sprawą Fundacji Potrafię Pomóc ruszy we Wrocławiu szkoła rodzenia dla niepełnosprawnym mam. Specjalnie opracowany program przewiduje zajęcia edukacyjne i porady zdrowotne.

 

Placówka przygotowała program ukierunkowany wyłącznie na niepełnosprawne mamy. W programie znajda się warsztaty o rodzicielstwie, porady zdrowotne i zajęcia edukacyjne dla kobiet, które macierzyństwo mają dopiero w planach, a przede wszystkim pełne przygotowanie do narodzin dziecka tych pań, które są już w ciąży.

 

„Zamierzamy przełamywać stereotypy i uprzedzenia dotyczące rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest łagodzenie lęku i niepokoju związanego z rodzicielstwem, a co za tym idzie - promowanie wartości rodziny i rodzicielstwa, pomimo niepełnosprawności kobiety - przyszłej mamy” – wyjaśnia Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”.

 

Liczba miejsc jest ograniczona
Do szkoły będą mogły zgłosić się niepełnosprawne kobiety, które planują macierzyństwo, oraz ich osoby towarzyszące (opiekunowie, małżonkowie, partnerzy).

 

Szkoła rodzenia jest przeznaczona dla kobiet niesłyszących i słabosłyszących (ma być zapewniony tłumacz języka migowego), z lekką niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych i słabowidzących oraz pań z niepełnosprawnościami fizycznymi, jak uszkodzony narząd ruchu, czy przewlekłe schorzenia narządów wewnętrznych.

 

Nabór uczestniczek będzie prowadzony na bieżąco do grudnia 2020 r. Zasady rekrutacji i niezbędne dokumenty znaleźć będzie można na stronie internetowej www.potrafiepomoc.org.pl oraz na facebookowym fanpejdżu Fundacji „Potrafię Pomóc” https://www.facebook.com/FundacjaPotrafiePomoc/. Pierwsze zajęcia odbędą się 13 kwietnia 2020.

 

Program i liczba godzin będą dostosowane do potrzeb kobiet (przeciętnie 15 godzin). Plan zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne z ćwiczeniami umiejętności, zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Warsztaty będą odbywały się 1-2 razy w tygodniu po 60 min.

 

Szkoła rodzenia dla kobiet niepełnosprawnych będzie działała przy ulicy Horbaczewskiego 24, w tym samym budynku, co prowadzony przez Fundację „Potrafię Pomóc” ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci z Przedszkolnym Punktem Terapeutycznym oraz pierwsze we Wrocławiu Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej.